Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ενημερωτικό από τον αιρετό του ΑΠΥΣΠΕ ΚΡΗΤΗΣ, Καψαλάκη Ζαχαρία!
Στην αναμονή…
Περιμένοντας τη συγκρότηση
του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης…
Στην αναμονή βρισκόμαστε ακόμα για τη σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων… Ήδη βρισκόμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και ακόμα δεν έχουν συσταθεί τα ΠΥΣΠΕ και το ΑΠΥΣΠΕ  στο νησί!
Τα προβλήματα παραμένουν πολλά και άλυτα! Η Κρήτη φάνηκε  τελικά ανοχύρωτη στην κάλυψη των τεραστίων κενών που αντιμετώπιζε από την έναρξη του σχολικού έτους, κενά που δεν καλύφτηκαν και ούτε πρόκειται να καλυφθούν. Αιχμή του δόρατος το Ηράκλειο, όπου υπάρχουν τεράστια κενά στα ολοήμερα που είναι ανοιχτά ακόμα (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) τόσο σε δασκάλους και νηπιαγωγούς όσο και σε συναδέλφους ειδικοτήτων.
Δυστυχώς φρούδες αποδείχτηκαν οι ελπίδες για ανάκαμψη του δημόσιου σχολείου μετά τον ερχομό της «πολυπόθητης» δόσης… Ο Γενάρης ξεκινά στραβά και απαράδεκτα με τη στοχοποίηση για μια ακόμα φορά της 2ης ξένης γλώσσας, καθώς καλούνται αυτές τις ημέρες συνάδελφοι να υπογράψουν 4ωρα απασχόλησης. Οι ώρες που δόθηκαν δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα ΕΑΕΠ, που είναι η πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ρεθύμνου που ενώ υπάρχουν αναγκαίες 220 ώρες για τη δεύτερη ξένη γλώσσα ήλθαν τελικά …44! Έτσι θα καλυφτούν μόνο τα ΕΑΕΠ… Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και στο Ηράκλειο όπου δόθηκαν 70 ώρες, ενώ στα Χανιά διατέθηκαν 20 ώρες!
Το παζλ συμπληρώνει ο χθεσινοβραδινός διορισμός 2 δασκάλων και 5 νηπιαγωγών, μπροστά στα εκατοντάδες ακάλυπτα κενά των δημοσίων σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την ιστορία να σημειώσω ότι μία νηπιαγωγός πηγαίνει στο Ρέθυμνο και μια δασκάλα στο Λασίθι…
Θέμα 2ο
Συγκροτήθηκαν τα Πειθαρχικά Συμβούλια,
χωρίς τη συμμετοχή αιρετών….
Συγκροτήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια με τη συμμετοχή δύο δικαστικών και ενός προϊσταμένου δ/νσης εκπαίδευσης και χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.
            Το Υπουργείο Παιδείας στις 19-11-12 σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.361.8 / 112 / 145193/ Δ1 / 20-11-2012 ζητά να του κοινοποιηθούν στοιχεία  σχετικά με πειθαρχικά παραπτώματα εκπαιδευτικών (σύμφωνα με τον Ν.4093/2012), με πειθαρχικές αποφάσεις προσωρινής ή και οριστικής παύσης.
Πρόκειται για τα εξής παραπτώματα:
α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία,
γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους,
δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας,
θ) η σοβαρή απείθεια,
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,
ιδ) η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων,
ιη) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου,
κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία,
κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος,
κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του,
κη) η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος,
κθ) τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που ορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος νόμου «ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους ή μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, η άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ και η μη εφαρμογή των περί απλούστευσης διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων».
Επίσης ζητούνται τα στοιχεία υπαλλήλων οι οποίοι :
1.Στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία ύστερα από Π/θμια ή Δ/θμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης.
2. Εκδόθηκε εναντίον τους ένταλμα προσωρινής κράτησης και στην συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους.
3. Παραπέμφθηκαν αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα, ή για τα αδικήματα της κλοπής της υπεξαίρεσης ( κοινής και στην υπηρεσία) ,απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από την αριθ. ΦΕΚ 224 ΤΑ/12-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου).
          Ακόμα συνάδελφοι μπορούν να βρεθούν εκτός εκπαίδευσης  εκπαιδευτικοί που οι υποθέσεις τους δεν έχουν τελεσιδικίσει ή και συνδικαλιστές που μπορούν πλέον να τους τυλίξει το σύστημα σε μια κόλλα χαρτί με την κατηγορία της «σοβαρής απείθειας» και να τεθούν σε αργία! Το τεκμήριο της αθωότητας πάει στις καλένδες, ενώ ο κίνδυνος να θεωρηθείς επίορκος ελλοχεύει! Στόχος είναι πλέον ο τρομοκρατημένος εκπαιδευτικός και κατ΄ επέκταση το υποταγμένο στο σύστημα δημόσιο σχολείο…
            Σε επίπεδο Κρήτης η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.       Χαλκιαδάκη Γεωργία του Φωτίου, Πρωτοδίκης
2.      Πετρόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
3.      Κοντογιάννης Ευστάθιος του Μεγάλου, Δ/ντής ΠΕ Ρεθύμνης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.       Παϊσιος Ελευθέριος του Νικολάου, Πρωτοδίκης
2.      Πετρόπουλος Στέφανος του Σταύρου, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
3.      Τσικαλάκη Κυριακή του Νικολάου, Δ/ντρια ΠΕ Ηρακλείου
Στην πρώτη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης θα καταθέσω αίτημα να ενημερώνομαι για τις συνεδριάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Κρήτης, στο οποίο και θα καταθέσω αίτημα να παρευρίσκομαι στις συνεδρίες του.
Θέμα 3ο
Τι θέλει να πει ο ποιητής;
Την περασμένη Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, στο survey των σχολικών μας μονάδων τοποθετήθηκε μια νέα ύποπτη στήλη εκεί που αναφέρεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη. Η νέα στήλη ζητά ο Δ/ντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου κατ΄ εκτίμηση να αναγράψει πόσους μαθητές χωράει η κάθε αίθουσα…. Τι θέλει να πει ο ποιητής; Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ΟΛΟΙ… Το μνημόνιο σιγά – σιγά ξεδιπλώνει τις πτυχές του στην εκπαίδευση… Τελικά ο "συνωστισμός" έφυγε από τα λιμάνια και οδηγείται στις τάξεις των σχολείων μας!!!
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει άμεσα η ΔΟΕ και οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π. Ε. να πάρουν θέση και να προστατέψουν Διευθυντές σχολικών μονάδων και δημόσιο σχολείο…
Θέμα 3ο
Στο Ηράκλειο με ΤΑΞΙ…
Τελικά οι κυβερνώντες και διοικούντες  δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να κατανοήσουν το αυτονόητο! Ως αιρετός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου πολλές φορές είχα κάνει αναφορά για το κλειστό Ειδικό σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Τυμπακίου.
Το πρόβλημα λύθηκε με το νέο έτος, καθώς επιλέχθηκε τελικά η πιο πολυέξοδη λύση της μεταφοράς  των μαθητών του σχολείου στο αντίστοιχο σχολείο του Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει καθημερινά κωφοί μαθητές ηλικίας 6-12 χρόνων θα διανύουν 70 και πλέον χιλιόμετρα το πρωί και άλλα τόσα το μεσημέρι για να μάθουν γράμματα… Ένα δρομολόγιο που κοστίζει καθημερινά 100 ευρώ στην πολιτεία, τη στιγμή που με το ποσό αυτό θα είχαν διοριστεί όχι ένας αλλά δυο και ίσως περισσότεροι δάσκαλοι για τις ανάγκες του σχολείου, χώρια την ταλαιπωρία μικρών παιδιών.
            Για την ιστορία να σημειώσω ότι κάποιοι γονείς δε δέχτηκαν τη μεταφορά, καθώς θεωρούν απαράδεχτο κωφά παιδιά 6 χρόνων να υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία.
Θέμα 4ο
Οι μεταθέσεις στην πρέσα…
Ως το τέλος του Γενάρη οι αιτήσεις!
      Επιτέλους εκδόθηκε η εγκύκλιος των μεταθέσεων, αλλά ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων έχει συρρικνωθεί στις 10 μέρες (21/1/2013 μέχρι 31/1/13) με κάποιες αλλαγές:
1)Καταργείται η διετία και επανέρχεται το ένα έτος για την κατοχύρωση δικαιώματος μετάθεσης/βελτίωσης.
2)Μόνο όσοι συνάδελφοι διορίστηκαν το 2010 και παρέμειναν και τα τρία έτη στην ίδια περιοχή μετάθεσης, για την χρονιά 2012-2013 θα παίρνουν τα διπλάσια μόρια που αντιστοιχούν στο σχολείο που υπηρετούν. Ο διπλασιασμός των μορίων θα ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2012-2013, καθώς η αντίστοιχη διάταξη παύει να ισχύει με νόμο.
3)Έγινε επανακαθορισμός των περιοχών μετάθεσης. Αυτό για την Κρήτη δεν έχει συνέπειες, καθώς δεν υπήρχαν περιοχές μετάθεσης εντός των νομών.
    
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς           
Ζαχαρίας Καψαλάκης
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (και τους καλοκαιρινούς μήνες), μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο:  zkapsala@otenet.gr – Επίσης έχω σελίδα στο Facebook (το όνομά μου με ελληνικούς χαρακτήρες ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ, αλλά μόνο για εγγραφές, καθώς έχει γεμίσει) για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Όποια σχολεία ή συνάδελφοι, δεν επιθυμούν να λαμβάνουν πλέον ενημερωτικά μου, να με ενημερώσουν…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου