Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Παρέμβαση της ΔΟΕ για το θέμα της στέγασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Θέμα: Στέγαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Κύριοι Υπουργοί

     Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει επανειλημμένα τον τεράστιο όγκο προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ζουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και συνεχούς μετακίνησης από χρόνο σε χρόνο σε όλη τη χώρα γεγονός που έχει εξαιρετικά δυσμενείς  επιπτώσεις στη ζωή τους αντανακλώντας ταυτόχρονα στην ποιότητα της εκπαίδευσης, αφού καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη μόνιμης και σταθερής σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. 

     Κυρίαρχο αίτημα της Δ.Ο.Ε. είναι η άμεση πραγματοποίηση των χιλιάδων, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης, μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, αφού τα τελευταία χρόνια και με την εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας. Αποτελεί, επίσης, ομόφωνη θέση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., η οποία έχει τεθεί σε όλους τους Υπουργούς Παιδείας τα τελευταία χρόνια, η θεσμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου ικανού να διασφαλίσει ίσους όρους εργασίας για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς.

    Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της πρόσληψης 10.000 αναπληρωτών στις 6 Σεπτεμβρίου, έκαναν πολύ έντονα την εμφάνιση τους τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν στη στέγασή τους σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, ζήτημα που είχαν αναδείξει με ενέργειές τους οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. αυτών των περιοχών.

      Τα προβλήματα αυτά υποτίθεται ότι θα αντιμετώπιζε το άρθρο 32 του νόμου 4483/2017  που φέρει τον τίτλο  «Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών», σύμφωνα με το οποίο ορεινοί δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, όπου μεταξύ άλλων ανήκουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.

    Για την υλοποίηση των παραπάνω, θα πρέπει στις ανωτέρω παροχές να ληφθεί σχετική απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.

    Οι ρυθμίσεις αυτές, όμως, μένουν γράμμα κενό σε περιοχές όπως η Σαντορίνη, όπου πραγματοποιήθηκε χθες κινητοποίηση (από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θήρας που έχει αναδείξει έντονα το ζήτημα καθώς και την τοπική ΕΛΜΕ) σε μια αγωνιώδη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο ζωτικής σημασίας πρόβλημα της στέγασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αφού, δίχως καμία δόση υπερβολής, οι συνάδελφοί μας που καλούνται να υπηρετήσουν την εκπαίδευση των παιδιών στο δημόσιο σχολείο, κοιμούνται σε παραλίες, κάμπινγκ κι αυτοκίνητα ή σε ξενοδοχεία στοιβαγμένοι πολλοί μαζί, πληρώνοντας έως και 100 ευρώ τη μέρα ενώ τα ενοίκια στα ελάχιστα και δυσεύρετα διαθέσιμα σπίτια είναι εξαιρετικά υψηλά.

  Η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης τόσο για τουριστικά καταλύματα όσο και για στέγαση εποχιακών υπαλλήλων, η έλλειψη χώρων στέγασης, τα υψηλά ενοίκια και η νοοτροπία της τουριστικής αξιοποίησής τους από την τοπική κοινότητα δημιουργούν μια κατάσταση ζοφερή για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν το λειτούργημά τους.

   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών. Θα πρέπει άμεσα:

  • Να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017 που προβλέπουν την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης των εκπαιδευτικών. Οι Δήμοι δηλώνουν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για την υλοποίησή τους και οι συνάδελφοί μας βρίσκονται στον κυκλώνα της διαμάχης Κυβέρνησης - Δήμων.
  
Επειδή, όμως, είναι φανερό ότι η διαμάχη αυτή δεν θα λήξει άμεσα και τα προβλήματα δεν περιμένουν, ως μέτρα πρώτης αντιμετώπισης, ζητάμε:

  • Να δοθεί, άμεσα, επίδομα στέγασης – σίτισης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των εξόδων προσωρινής διαμονής.
  • Να γίνουν άμεσα ενέργειες για την μίσθωση ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλων κατάλληλων καταλυμάτων από την πολιτεία.
  • Να βρεθούν και να αποδοθούν οι απαιτούμενοι πόροι προς τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α. για να δρομολογηθεί μια μονιμότερη λύση έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται τέτοια απαράδεκτα φαινόμενα στην αναζήτηση κατοικίας από τους συναδέλφους μας αναπληρωτές.
  
   Κύριοι Υπουργοί,

είναι αναγκαία η άμεση παρέμβασή σας ώστε να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα αυτά προβλήματα σε όλες τις περιοχές όπου παρουσιάζονται. Πιστεύουμε πως είναι επιβεβλημένη η πραγματοποίηση συνάντησης των αρμόδιων Υπουργών με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όπου θα υπάρξουν δεσμεύσεις που θα αφορούν τόσο τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα μέτρα που είναι απαραίτητο να ληφθούν.

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Εκδήλωση-Συζήτηση με θέμα τις Σχέσεις εργασίας στο Δημόσιο: Παρασκευή 8/9 στη Θεσσαλονίκη

 Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ η Ενωτική Αγωνιστική Εκ-Κίνηση στο Δημόσιο διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα τις Σχέσεις εργασίας στο Δημόσιο.Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

655 σχολικές μονάδες με Τάξεις Υποδοχής: Τα 23 σχολεία του ν. Ηρακλείου με Τ.Υ. ΖΕΠMε απόφαση του Υπουργού Παιδείας 655 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντάχθηκαν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αρ. πρωτ. Φ1/63691/Δ1/13-04-2017(ΦΕΚ 1403/2017, τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Σε αυτές τις σχολικές μονάδες δύνανται λοιπόν  να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.  

Στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου τα σχολεία που δύναται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής για σχολικό έτος 2017-8 είναι τα παρακάτω: 

1. Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα

2. Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης Χερσονήσου

3. Δημοτικό Σχολείο 1ο Αρχανών 

4. Δημοτικό Σχολείο 2ο Αρχανών 

5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

6. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

7. 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

8. 24ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

9. 31ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

10. 39ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

11. 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

12. 49ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

13. 1ο Δημοτικό Σχολείο Λιμ. Χερσονήσου

14. 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιμ. Χερσονήσου

15. 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 

16. 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού

17. 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού

18. Δημοτικό Σχολείο Μοχού

19. 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαλλίων

20. Δημοτικό Σχολείο Πετροκεφαλίου

21. 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

22. 2ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

23. 3ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου


Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Οι σχολάρχες ιδιωτικών σχολείων κλείνουν την πόρτα του σχολείου τους σε παιδιά ΑΜΕΑ


Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε από τη στάση του Συνδέσμου Σχολαρχών των Ιδιωτικών Σχολείων που δεν επιθυμούν να εγγράφονται στα σχολεία τους παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Είναι γνωστές οι σκόπιμες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει κατά καιρούς στο Δημόσιο Σχολείο με στόχο τη συκοφάντηση και την υποβάθμισή του σε συνεργασία βέβαια με φορείς και κόμματα του νεοφιλελευθερισμού.

Σήμερα, όμως η άρνησή τους στη διάταξη του Υπουργείου Παιδείας η οποία ρυθμίζει συγκεκριμένα πως ''στα ιδιωτικά σχολεία δύνανται να εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία", αποκαλύπτει πως δεν διακατέχονται από καμία κοινωνική ευαισθησία. 

Η επιμονή των Σχολαρχών να κλείνουν την πόρτα του σχολείου τους σε συγκεκριμένες ''κατηγορίες'' μαθητών, φθάνει στα όρια του κοινωνικού ρατσισμού.

Παράλληλα, αναδεικνύει γι' άλλη μια φορά πως ο βασικός πυλώνας της Εκπαίδευσης και το σχολείο που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά είναι το Δημόσιο Σχολείο...

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Τελικά οι συνάδελφοι εξέφρασαν γνώμη… μια προδιαγεγραμμένη ήττα της «ετερόκλητης συμμαχίας» στη ΔΟΕ ! ! !

Η ετερόκλητη σύμπραξη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας ( ΔΑΚΕ, ΔΗ.ΣΥ.-ΠΑΣΚ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΛΑΕ) σχετικά με το ζήτημα του γνωμοδοτικού πρακτικού των συλλόγων διδασκόντων βρίσκεται σήμερα σε δύσκολη θέση , καθώς απεδείχθη πως η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων δεν ακολούθησε τη χρόνια στρατηγική επιλογή των συστημικών-κομματικών παρατάξεων. 

Η πλειονότητα της εκπαιδευτικής βάσης δεν ακολούθησε το παγιωμένο σύστημα αδιαφάνειας, συνδιαλλαγής και πελατειακού συστήματος, που λειτούργησε αποτελεσματικά τα προηγούμενα χρόνια. Οι μαρτυρίες και τα περιστατικά αδικιών που συνέβησαν κατά το παρελθόν στις αμαρτωλές συνεντεύξεις είναι πολλές. 

Σήμερα, η πλειοψηφία στη ΔΟΕ μας διδάσκει πως ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να αποτυπώσει άποψη και γνώμη για τον υποψήφιο ή υποψήφιους διευθυντές, αλλά ο αιρετός εκπρόσωπος μπορεί να βαθμολογήσει τον εκάστοτε υποψήφιο. Δηλαδή, η βαθμολόγηση της συνέντευξης των είκοσι (20’) λεπτών είναι εφικτή, αξιοκρατική και δημοκρατική κατάκτηση του Κλάδου, ενώ η αποτύπωση της γνώμης των συναδέλφων  που ζουν καθημερινά στη σχολική μονάδα με τους υποψήφιους διευθυντές δεν μπορεί να αποτελεί συλλογική δημοκρατική έκφραση. 

Σήμερα, η πλειοψηφία στη ΔΟΕ σκόπιμα, ακόμη και στο ζήτημα της εκπαιδευτικής διοίκησης, δεν καταθέτει καμία πρόταση. Λογικά θεωρούν πως η ένδεια προτάσεων και θέσεων είναι το συνδικαλιστικό τους όπλο.
Συνεπώς, ήταν προδιαγεγραμμένο πως οι εκπαιδευτικοί της πράξης δεν θα ακολουθούσαν τις πολιτικές σκοπιμότητες και τις αδυναμίες των κομματικών συνδικαλιστικών παρατάξεων.

Από την άλλη μεριά ούτε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, καθώς οι αναπληρωτές συνάδελφοι δεν συμμετείχαν στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων για να εκφράσουν τη δική τους άποψη. 
Ο αποκλεισμός των αναπληρωτών σημαίνει απαξίωση και δημοκρατικό έλλειμμα. Συνάμα, έστω και αυτή η άποψη των συναδέλφων δεν είναι δεσμευτική για τα υπηρεσιακά συμβούλια παρά μόνο γνωμοδοτική, όπως  και ο τρόπος συμπλήρωσης και οι άξονες που θέτει το πρακτικό δεν κατοχυρώνει μια συνολική και ποιοτική συναντίληψη των εκπαιδευτικών για τους υποψήφιους διευθυντές.Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Η παραλαβή εγγράφων για τους αναπληρωτές συναδέλφους από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου


Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. Ηρακλείου η παραλαβή των εγγράφων για τη λήψη της σύμβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Διεύθυνσης από τις 23-6-2017.

Η παραλαβή των εγγράφων μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

1. Αυτοπροσώπως

2. Με εξουσιοδότηση και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας από  τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

3.Με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση που θα μπορεί να δηλώσει ο κάθε συνάδελφος εγγράφως στην Υπηρεσία. (δήλωση έως 20-6-2017)
Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Η ΑΔΕΔΥ για την καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, σχετικά με την προσχολική αγωγή, επισημαίνει τα εξής:
•   Η δίχρονη προσχολική αγωγή, υποχρεωτική για ορισμένες περιοχές της χώρας, προβλέπεται σε όλους τους νόμους-πλαίσιο για την εκπαίδευση, από τον Ν. 309/76, άρθρο 4 παρ. 2 και 3, ως τον Ν. 1566/85, άρθρο 3 παρ. 3 και 4, που ισχύει μέχρι σήμερα.
•   Με τον Νόμο 3815/06 η διετής προσχολική αγωγή, ύστερα από την απεργία 42 ημερών των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έγινε υποχρεωτική για ένα έτος, για τα παιδιά ηλικίας 5-6 χρονών, με προοπτική να επεκταθεί και στα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών.
Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή αποτελεί μέρος της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για αυτό πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από το δημόσιο Νηπιαγωγείο και το Υπουργείο Παιδείας. Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να αποκλείσουν κάθε συζήτηση για τη θεσμοθέτηση της με παράλληλη λειτουργία τμημάτων νηπιαγωγείου για τα προνήπια (4-5 ετών) από τους δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, συζήτηση που άνοιξε με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Παιδείας για «δυνατότητα επιλογής από το γονέα» της δομής φοίτησης του παιδιού του.
Κάθε τέτοια προοπτική προωθεί τις απαιτήσεις της ΚΕΔΕ για τη μεταφορά της λειτουργίας της εκπαίδευσης στην περιφέρεια και τους δήμους και την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Ανοίγει το δρόμο για να εισάγει τα vouchers – κουπόνια και τα δίδακτρα-τροφεία και σε τμήμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να παραπέμπει το αίτημα για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή «να εξεταστεί» μετά από 3 χρόνια, χωρίς καμία δέσμευση για τη θεσμοθέτηση της.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από θέση αρχής δεν συμφωνεί με αντιλήψεις που στρέφουν τη μια ομάδα εργαζόμενων απέναντι στην άλλη. Δεν αποτελεί απειλή για την εργασία κανενός η ικανοποίηση του διαχρονικού αιτήματος για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Αυτό που απειλεί την εργασία όλων των εργαζόμενων είναι τα μνημόνια και οι ιδιωτικοποιήσεις, η συρρίκνωση των δημόσιων δομών και η επέκταση της λειτουργίας τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ο αποκλεισμός χιλιάδων παιδιών από τις δημόσιες δομές, η απαγόρευση των μόνιμων διορισμών στο πλαίσιο της συρρίκνωσης του κράτους, η ραγδαία χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων μέσα από τα κάθε είδους προγράμματα ΕΣΠΑ που προωθούν τον περιορισμό της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί να προχωρήσει ΤΩΡΑ το Υπουργείο Παιδείας στη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για κρατική χρηματοδότηση, δημιουργία υποδομών – νέων νηπιαγωγείων, μόνιμους διορισμούς για να μπορέσουν άμεσα τα δημόσια νηπιαγωγεία να υποδεχτούν όλα τα παιδιά 4-6 ετών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί από την Κυβέρνηση, με γενναία κρατική χρηματοδότηση (όχι voucher και χρηματοδότηση ιδιωτών) και με ευθύνη του κράτους, να δημιουργήσει τους όρους για την υποδοχή όλων των παιδιών ηλικίας 0-4 που επιθυμούν να πάνε στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, με κατάργηση των τροφείων και όλων των προϋποθέσεων που αποκλείουν παιδιά, με νέα κτίρια και υποδομές και με απόλυτη διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζόμενων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς και μαζικούς μόνιμους διορισμούς για κάλυψη όλων των αναγκών και κατάργηση της ελαστικής εργασίας.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ