Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την Ειδική Αγωγή που αφορά και τις 4.500 μόνιμες προσλήψεις: Από 8 έως 24 Μαΐου οι αιτήσεις


Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.
ΚΑΛΕΙ
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 και τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) της παρούσας, πρέπει:
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν τα σχετικά δικαιολογητικά υποβληθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της εμφανίζονται στη «Λίστα κτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.
ΙΙ. Να εκδώσουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη:

https://drive.google.com/file/d/10O2QvHwqTnw2ILCdHRXrY99o4El9OqQe/view

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Οι προτάσεις του ΚΙΝ(Δ)ΑΛ για την Εκπαίδευση: Καμία αναφορά σε διορισμούς, συντεχνία οι εκπαιδευτικοί, επαναφορά γραπτού διαγωνισμού και ατομικής αξιολόγησης


Από τις θέσεις που κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ για τη Δημόσια Εκπαίδευση και τα ζητήματα των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται η πλήρης ταύτιση σε αντίληψη και προτάσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Πιθανότατα, διαβάζοντας ο Κ. Μητσοτάκης τους βασικούς άξονες του ΚΙΝΑΛ για την Παιδεία, να μπερδεύτηκε πως επρόκειτο για τις θέσεις του κόμματός του.
Αναλυτικότερα, το κόμμα της κ. Γεννηματά δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά για την ανάγκη Μόνιμων Διορισμών στην Εκπαίδευση και προφανώς ούτε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σε αριθμό προσλήψεων και χρονοδιαγράμματος. Αντιθέτως, το μοναδικό σημείο που αναφέρει είναι η κατάργηση του νέου νόμου προσλήψεων-διορισμών και η θεσμοθέτηση του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Στην ουσία προτείνεται η επαναφορά του νόμου Διαμαντοπούλου του 2010 –που δεν εφαρμόστηκε ποτέ–, όπου η επιτυχία στον γραπτό διαγωνισμό αποτελούσε προϋπόθεση για να ενταχθείς στον πίνακα προσλήψεων-διορισμών και ακολούθως μετρούσαν τα υπόλοιπα κριτήρια. Μάλιστα, αναφέρει πως το «επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι κλειστό», δηλαδή αποκαλεί εμμέσως τους 25.000-30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που οργώνουν όλα αυτά τα χρόνια όλα τα σημεία της χώρας και στηρίζουν το Δημόσιο Σχολείο και τη μόρφωση των μαθητών, ως συντεχνία και κλειστό λόμπι.
Στις προτάσεις που κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ για την εκπαίδευση περιλαμβάνεται και η επαναθεσμοθέτηση της ατομικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προφανώς με το τιμωρητικό και αυταρχικό περιεχόμενο του Π.Δ. 152/2013 –απολύσεις, τσεκούρωμα μισθών κα κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων–, που είχαν ψηφίσει ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και δεν πρόλαβαν να εφαρμόσουν εκείνη την περίοδο.
Επίσης, άλλη μια ιδεολογική εμμονή και ταυτόχρονα άλλη μια πολιτική ταύτιση του ΚΙΝΑΛ και της ΝΔ είναι η ίδρυση και λειτουργία «Πρότυπων Σχολείων», υιοθετώντας πλήρως το νεοφιλελεύθερο εκπαιδευτικό μοντέλο. Κι αυτό διότι τα πρότυπα σχολεία χαρακτηρίζονται από έναν μαθητικό πληθυσμό, ο οποίος επιλέγεται με διάφορα κριτήρια, όπως για παράδειγμα οι εξετάσεις και κατά συνέπεια ευνοούν τη διαμόρφωση κοινωνικών ιεραρχήσεων και ανισοτήτων με κριτήρια που φαίνονται ουδέτερα, αλλά στην πραγματικότητα είναι απολύτως ταξικά.
Τέλος, η υποκρισία περισσεύει στην πρόταση του ΚΙΝΑΛ για σταδιακή εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς το κόμμα της κα. Γεννηματά ψήφισε ΟΧΙ στην θεσμοθέτηση του δίχρονου υποχρεωτικού Δημόσιου Νηπιαγωγείου και μάλλον αγνοούν πως το επόμενο σχολικό έτος θα εφαρμοστεί σε 298 δήμους από τους 323.
Από τις παραπάνω θέσεις του ΚΙΝΑΛ για το Δημόσιο Σχολείο και τον εκπαιδευτικό είναι σαφές πως η ηγετική ομάδα του κόμματος έχει επιλέξει τη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και αντίληψη για το πώς αντιλαμβάνεται το αξιακό σύστημα στην Εκπαίδευση, στη μόρφωση των μαθητών και το εργασιακό πλαίσιο των εκπαιδευτικών. Με λίγα λόγια, διαβάζοντας τις θέσεις του ΚΙΝΑΛ για την Παιδεία είναι σα να διαβάζεις το πρόγραμμα της ΝΔ και του Κ. Μητσοτάκη.
Και εύλογα προκύπτει η απορία αν τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΔΗ.ΣΥ εκπαιδευτικών, που συμμετέχουν και παρελαύνουν στα συνέδρια του κόμματος υιοθετούν και συμφωνούν με αυτές τις προτάσεις ή μήπως είναι εκείνοι που τις εισηγούνται κιόλας;

Γιώργος Μακράκης, Δάσκαλος
Αν. Γραμματέας της Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ
Εκλεγμένος με την Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

663 Νέες Σχολικές Μονάδες εντάσσονται στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών με απόφαση του Υπ. Παιδείας

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάσσονται 663 νέες σχολικές μονάδες στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων. Πλέον ο συνολικό αριθμός ανέρχεται στις 1.575 Σχολικές Βιβλιοθήκες.

Υπενθυμίζεται πως οι ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι 3 ώρες ανά εβδομάδα. Οι ώρες αυτές θεωρούνται ως διδακτικές ώρες για τον/την εκπαιδευτικό που ορίζεται, με σχετική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ως Υπεύθυνος/η λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τις Σχολικές Μονάδες της χώρας για τη διεύρυνση του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, 663 νέες Σχολικές Μονάδες εντάσσονται στο δίκτυο από το σχολικό έτος 2019-2020.

Με τη διεύρυνση του «Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων», ο συνολικός αριθμός των Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανέρχεται στις 1575 Σχολικές Βιβλιοθήκες.1 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050087 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
2 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050003 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
3 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050951 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
4 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051111 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
5 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050319 87ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
6 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050172 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
7 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050461 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -
ΣΠΑΘΑΡΗ ΟΜΑΔΑ Β
8 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050096 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
9 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051109 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
10 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050464 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
11 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051093 133ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
12 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050157 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
13 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050150 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
14 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051718 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
15 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050535 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
16 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050119 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ ΟΜΑΔΑ Β
17 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050135 90ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
18 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050898 123ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
19 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050024 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
20 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050510 102ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
21 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010095 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
22 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010645 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
23 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010265 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
24 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010013 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
25 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010297 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
26 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010025 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
27 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010264 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
28 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010290 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
29 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010270 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
30 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010300 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
31 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010145 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
32 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010306 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
33 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010554 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
34 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010226 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
35 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010056 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
36 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010399 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤA ΟΜΑΔΑ Β
37 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190195 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
38 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190370 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
39 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190831 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
40 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190034 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
41 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190029 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
42 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190363 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
43 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190362 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
44 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9520745 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
45 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190757 107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
46 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190375 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
47 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9050574 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
48 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9050556 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
49 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9051846 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
50 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9050194 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
51 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9050295 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
52 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9050562 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
53 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9520737 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
54 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9051858 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
55 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9050603 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
56 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9050571 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
57 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9521011 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
58 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521048 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
59 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521332 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
60 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521197 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
61 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521195 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Β
62 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521407 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
63 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521334 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
64 Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020007 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Β
65 Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020042 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΖΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
66 Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030289 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
67 Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
68 Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030102 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
69 Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030098 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
70 Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 9040138 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
71 Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 9040106 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
72 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060313 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
73 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060143 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
74 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060245 42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
75 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060055 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
76 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060195 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ ΟΜΑΔΑ Β
77 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060252 59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
78 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050023 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
79 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9520567 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
80 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050077 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
81 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051371 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΕΛΥΤΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
82 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050469 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
83 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050466 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
84 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050508 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
85 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070056 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
86 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070008 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
87 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070081 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
88 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070093 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
89 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070051 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
90 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050414 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
91 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050346 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - Κ.
ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
92 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050425 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
93 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051272 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
94 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050410 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
95 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050371 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
96 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050353 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
97 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050416 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
98 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050384 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
99 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050901 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
100 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050912 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
101 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050418 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
102 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050339 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
103 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051136 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
104 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080008 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
105 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080077 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
106 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050137 7ο ΔΗ
7
117 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051167 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΜΑΔΑ Β
118 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051280 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
119 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050971 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Β
120 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051279 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
121 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090101 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
122 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090081 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
123 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090132 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
124 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090223 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
125 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090138 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
126 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090079 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
127 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090048 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
128 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190911 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
129 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190073 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
130 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190508 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
131 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190905 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
132 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9520671 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
133 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190263 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
134 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190248 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΣΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
135 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190202 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
136 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190206 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΟΜΑΔΑ Β
137 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190300 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
138 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190319 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
139 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190115 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
140 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190646 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
141 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190066 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
142 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190423 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
143 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9521109 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
144 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051840 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
145 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051869 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
146 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050626 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
147 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100280 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
- ΜΑΝΙΑΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Β
148 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100153 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
149 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100262 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ - ΑΓΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
150 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100150 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΟΜΑΔΑ Β
151 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100051 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
152 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100263 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ -
ΓΙΑΛΟΥΣΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Β
153 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100077 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
154 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ "ΙΑΚΩΒΟΣ
ΖΑΡΡΑΦΤΗΣ" ΟΜΑΔΑ Β
155 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100071 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
156 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100132 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
157 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100120 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
158 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100125 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
159 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ- ΚΩ ΟΜΑΔΑ Β
160 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9110049 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
161 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120225 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
162 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120230 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
163 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120309 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑ Β
164 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120265 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
165 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120182 ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
166 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9521619 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΡΦΥΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
167 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9140004 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
168 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9140086 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
169 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9140005 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΜΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
170 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9521724 ΑΡΕΤΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Β
171 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150205 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
172 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150003 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
173 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150206 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ "ΠΑΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ"  
174 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150220 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
175 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160228 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
176 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160225 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΘΑΛΕΙΑ
ΣΑΜΑΡΑ ΟΜΑΔΑ Β
177 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9520833 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
178 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160192 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
179 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160125 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Β
180 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160103 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ-Π.ΝΕΡΩΝΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
181 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160159 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ - Ν. & Π. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
182 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160145 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ-ΜΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
183 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160045 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
184 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170546 49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
185 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170205 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
186 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170117 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΟΜΑΔΑ Β
187 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170534 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
188 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
189 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170197 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
190 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170009 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
191 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170109 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
192 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170018 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
193 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170259 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
194 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170339 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
195 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170267 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
196 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170056 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
197 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170295 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
198 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170126 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΗΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
199 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180205 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
200 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180029 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑ - Δ.Σ.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
201 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200112 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
202 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210051 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
203 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9520624 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
204 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210183 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
205 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220248 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
206 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220307 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
207 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230091 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
208 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240082 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
209 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240037 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ ΟΜΑΔΑ Β
210 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240015 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ -
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
211 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240173 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
212 Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9250085 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
213 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9260235 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
214 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9260250 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
215 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270229 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ -
"ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ" ΟΜΑΔΑ Β
216 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270218 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
217 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270385 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
218 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270145 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
219 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270175 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ - ΖΗΣΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Β
220 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270254 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
221 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270103 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
222 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270096 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
223 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270097 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
224 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9520627 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΕΓΔΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
225 Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280040 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
226 Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280086 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
227 Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280164 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
228 Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280201 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
229 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290134 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
230 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290167 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
231 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290025 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ-ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
232 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290137 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
233 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9521633 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
234 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300060 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
235 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300135 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
236 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300047 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
237 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300064 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
238 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300186 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
239 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300177 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΒΟΙΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
240 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300076 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
241 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310158 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
242 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310466 37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
243 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310100 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
244 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310106 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
245 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310451 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
246 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310016 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
247 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310241 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
248 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9521669 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
249 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9320210 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
250 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9320115 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
251 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9320163 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
252 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9320071 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
253 Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330068 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ -
ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
254 Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330033 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
255 Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330094 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
256 Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330087 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ "
ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" ΟΜΑΔΑ Β
257 Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330134 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
258 Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330006 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
259 Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
260 Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330216 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
261 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350154 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΣΕΣΚΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
262 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350058 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
263 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350008 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
264 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360011 16o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
265 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360016 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
266 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360009 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
267 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
268 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360060 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΪΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
269 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360041 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΟΣ ΟΜΑΔΑ Β
270 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360177 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
271 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360013 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
272 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 9370050 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
273 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520178 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
274 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520056 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Β
275 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520164 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
276 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520163 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ -
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
277 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520122 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
278 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520173 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Β
279 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520825 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΟΜΑΔΑ Β
280 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520063 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΑΔΑ Β
281 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520015 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΑΔΑ Β
282 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520016 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΑΔΑ Β
283 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520405 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
284 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520150 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΑΔΑ Β
285 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520147 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΑΔΑ Β
286 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380053 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
287 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380279 7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
288 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380049 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
289 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380114 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
290 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380061 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
291 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380179 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
292 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390055 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
293 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390102 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
294 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390013 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
295 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390088 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
296 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390011 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
297 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390075 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
298 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9521615 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
299 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9521706 17o ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
300 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9521707 18o ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
301 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400143 1ο 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
302 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410226 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ - ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
303 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410033 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
304 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410048 ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
305 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410120 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΗΛΙ - ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
306 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410166 1ο OKTAΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
307 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9521348 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΝΙΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
308 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 9420031 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
309 Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 9430069 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ -
ΕΥΘΥΜΙΑΔΑ ΟΜΑΔΑ Β
310 Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 9430043 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
311 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440087 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
312 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440123 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΟΜΑΔΑ Β
313 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440039 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
314 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440213 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
315 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440080 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
316 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440085 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
317 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440001 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
318 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440004 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
319 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440212 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
320 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440185 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Β
321 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450212 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
322 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450088 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
323 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450015 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
324 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450274 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
325 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450007 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
326 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9521491 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
327 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460044 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΩΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
328 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460065 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΚΑΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
329 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460088 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
330 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460095 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
331 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460124 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
332 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460132 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
333 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460009 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
334 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460089 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
335 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460274 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
336 Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 9480124 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
337 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490053 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
338 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
339 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490042 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
340 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490090 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
341 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490358 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
342 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490033 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
343 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490060 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
344 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490048 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
345 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490057 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
346 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490355 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
347 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490352 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
348 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9521712 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
349 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500107 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
350 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500374 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
351 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500119 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
352 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500006 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
353 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500259 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
354 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500077 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
355 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500236 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΟΜΑΔΑ Β
356 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500114 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΡΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
357 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500314 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
358 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500113 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΝΕ - ΦΟΥΡΝΕ ΟΜΑΔΑ Β
359 Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510073 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ - ΣΧΟΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
360 Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510045 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
361 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380200 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
362 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380096 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
363 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380073 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
364 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380323 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑ - ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Β
365 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380170 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
366 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
367 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380125 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
368 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380235 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑ ΟΜΑΔΑ Β
369 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380085 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
370 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380115 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
371 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380215 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
372 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380257 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
373 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380233 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
374 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380230 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
375 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050300 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
376 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050162 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
377 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050313 76ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
378 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051326 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ ΟΜΑΔΑ Α
379 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050946 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ "ΙΑΚΩΒΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ" ΟΜΑΔΑ Α
380 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050115 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ ΟΜΑΔΑ Α
381 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051094 134ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
382 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051106 141ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
383 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050020 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) ΟΜΑΔΑ Α
384 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050457 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
385 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050136 91ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
386 Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051260 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ ΟΜΑΔΑ Α
387 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010608 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
388 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010352 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
389 Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010138 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
390 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190415 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
391 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190950 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Α
392 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190047 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
393 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190171 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
394 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190015 81ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
395 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190001 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
396 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190050 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
397 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190931 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
398 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190338 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΟΜΑΔΑ Α
399 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9521277 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
400 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9521094 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
401 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9521414 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
402 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050551 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
403 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050935 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
404 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050608 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
405 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051907 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
406 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050275 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
407 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050601 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
408 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051559 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
409 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050274 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ ΟΜΑΔΑ Α
410 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050278 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
411 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521338 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
412 Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020086 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΥΦΙ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Α
413 Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020052 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΧΤΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
414 Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020003 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Α
415 Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020029 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
416 Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020027 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
417 Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030266 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Α
418 Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030341 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
419 Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 9040124 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
420 Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 9040224 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
421 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060365 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
422 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060156 52ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
423 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060056 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
424 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060309 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
425 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060142 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΑΚΙΔΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Α
426 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060441 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
427 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060276 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
428 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060005 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
429 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060012 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
430 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060251 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
431 Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060479 ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
432 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050053 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
433 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050599 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
434 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050030 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
435 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051524 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
436 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050041 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
437 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050058 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
438 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050904 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
439 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051115 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
440 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051480 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
441 Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050493 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ. ΟΜΑΔΑ Α
442 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070044 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
443 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
444 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070086 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
445 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050441 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
446 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050412 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
447 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050241 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
448 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050365 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΩΣΤΗΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
449 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050344 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΜΑΔΑ Α
450 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050426 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
451 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050357 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ" ΟΜΑΔΑ Α
452 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050395 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
453 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050964 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
454 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050370 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
455 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051131 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
456 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050389 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
457 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050423 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
458 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051143 20ο ΔΗMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
459 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050419 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
460 Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050392 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
461 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080118 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΛΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
462 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080065 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
463 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080105 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
464 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080009 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
465 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050228 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟY ΟΜΑΔΑ Α
466 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050969 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
467 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9520406 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ Α
468 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050198 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
469 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050180 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
470 Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050175 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
471 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090087 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
472 Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090078 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
473 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190078 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
474 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190868 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
475 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190558 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
476 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190269 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
477 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190641 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
478 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190129 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
479 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190164 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
480 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190125 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
481 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190156 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.
ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
482 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190283 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
483 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190659 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΜΑΝΟΛΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑ Α
484 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9520747 18ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
485 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190554 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
486 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9521343 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
487 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051805 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
488 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051780 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
489 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051150 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
490 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050619 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΛΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
491 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050831 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α
492 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100156 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
493 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100155 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
494 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100173 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
495 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100137 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝΑΣΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
496 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100191 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
497 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9520619 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ - ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ
ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
498 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9110016 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
499 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9110135 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
500 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120450 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
501 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120224 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
502 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120218 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
503 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120399 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
504 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120231 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
505 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9140006 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
506 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9140052 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
507 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150232 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
508 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160084 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
509 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160223 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
510 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160082 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
511 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160136 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ -
ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
512 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160127 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
513 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160155 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
514 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160176 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΟΜΑΔΑ Α
515 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
516 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170048 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Α
517 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170198 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
518 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170194 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
519 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170017 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ-TEΜΠΟΝΕΡΑ ΟΜΑΔΑ Α
520 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170144 1ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
521 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170190 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
522 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170536 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
523 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170327 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΩΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
524 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9521093 56ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
525 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180025 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
526 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180229 4ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
527 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180189 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥΣΑΓΙΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
528 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180123 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
529 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180058 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
530 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9521679 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
531 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200507 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β
ΕΛΙΣΑΒΕΤΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Α
532 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200543 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Γ
ΕΛΙΣΑΒΕΤΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Α
533 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200081 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Α
534 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200574 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
535 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200406 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΟΜΑΔΑ Α
536 Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200405 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
537 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210105 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
538 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210077 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
539 Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210019 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
540 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220040 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
541 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220091 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
542 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220209 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
543 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220098 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΟΜΑΔΑ Α
544 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220118 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
545 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220064 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
546 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220099 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΟΜΑΔΑ Α
547 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220001 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
548 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220403 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
549 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220196 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
550 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220032 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
551 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230161 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
552 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230118 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
553 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230120 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
554 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230111 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Α
555 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
556 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240058 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ -
ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
557 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240035 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
558 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240075 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
559 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240042 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
560 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240006 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
561 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240048 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
562 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240228 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
563 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270221 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
564 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270264 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
565 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270296 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
566 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270092 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
567 Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280037 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
568 Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280052 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
569 Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280054 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
570 Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280007 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
571 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290042 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
572 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290138 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
573 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
574 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290244 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
575 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290069 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
576 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290048 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
577 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290027 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΘΗΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
578 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300189 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
579 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300005 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
580 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310077 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
581 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310163 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
582 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310107 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
583 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310207 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
584 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310018 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
585 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310238 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΟΜΑΔΑ Α
586 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310050 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
587 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9320034 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
588 Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330082 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
589 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350065 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
590 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350056 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
591 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350019 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ
ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
592 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350045 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
593 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360086 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
594 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360029 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
595 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360115 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
596 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 9370253 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗ ΟΜΑΔΑ Α
597 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520141 40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΑΔΑ Α
598 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520303 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΟΜΑΔΑ Α
599 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520175 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Α
600 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520027 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
601 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520486 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΟΜΑΔΑ Α
602 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520246 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΑΔΑ Α
603 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520203 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
604 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520250 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
605 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520124 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
606 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520125 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
607 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520077 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
608 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520202 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
609 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520183 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
610 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520179 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
611 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380172 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
612 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390054 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
613 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390019 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
614 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390135 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
615 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390027 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
616 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400203 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΩΡΩΠΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
617 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400055 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
618 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410127 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ -
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
619 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ - OΛΟΗΜΕΡΟ
ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
620 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410159 ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
621 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410044 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΛΙ - ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
622 Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410170 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
623 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 9420005 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
624 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 9420001 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
625 Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 9430038 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
626 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440153 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
627 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440430 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
628 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450116 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
629 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450128 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
630 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460091 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
631 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460125 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΟΜΑΔΑ Α
632 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460214 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
633 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460038 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
634 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9521023 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
635 Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 9480010 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
636 Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 9480027 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
637 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490108 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΟΜΑΔΑ Α
638 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490063 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
639 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490099 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ ΟΜΑΔΑ Α
640 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490080 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
641 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490049 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
642 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490024 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
643 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490037 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΙΛΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
644 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490018 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
645 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500189 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
646 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500038 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
647 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500408 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
648 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500045 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
649 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500160 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΜΕ ΟΜΑΔΑ Α
650 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500218 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
651 Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500040 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
652 Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510104 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
653 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380193 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
654 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380263 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
655 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380131 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
656 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380158 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
657 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380112 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
658 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9521021 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
659 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380244 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
660 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380177 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
661 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380316 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
662 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380146 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
663 ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 9380135 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Απλοποίηση διαδικασιών:Τα παρουσιολόγια των αναπλ. εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ αντικαθίστανται από ειδικό έντυπο αποτύπωσης ημερών απουσίας

Στο πλαίσιο εφαρμογής του απλοποιημένου κόστους, από 1η Απριλίου 2019 καταργούνται πλέον τα παρουσιολόγια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ και αντικαθίστανται από ειδικό έντυπο αποτύπωσης ημερών απουσίας. Σε περίπτωση, δηλαδή, που δεν υπάρχει κάποια απουσία του συναδέλφου κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το ειδικό έντυπο στέλνεται κενό με την υπογραφή.


Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Νέες διατάξεις για άδειες δημοσιών υπαλλήλων που αφορά και τους μόνιμους εκπαιδευτικούςΣτην εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για θέματα κοινωνικού χαρακτήρα και ανθρωπίνου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και κατ’ εφαρμογήν του Ν.4590/19 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», υπάρχουν αλλαγές στο επίπεδο των αδειών των δημοσίων υπαλλήλων που αφορά και τους  μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Αναλυτικά:

Α. Πρόσθετη άδεια για ανατροφή τέκνου σε θετούς, ανάδοχους γονείς και γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας

Με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 34 προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα και παράγραφος 9 στο άρθρο 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. αντίστοιχα, σύμφωνα με την οποία σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85), πέραν των διευκολύνσεων χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου (άρθρο 53 παρ. 2 Υ.Κ. και άρθρο 60 παρ. 2 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές χορηγείται και στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ. αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου και πέραν των υφιστάμενων διευκολύνσεων για την ανατροφή του τέκνου (άρθρο 53 παρ. 2 Υ.Κ. και άρθρο 60 παρ. 2 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.).
Ειδικότερα, με τις ως άνω διατάξεις η προβλεπόμενη στις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 52 του Υ.Κ. και της παρ. 4 του άρθρου 59 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. άδεια τριών (3) μηνών που λόγω της γραμματικής διατύπωσης της διάταξης εχορηγείτο μόνο στη μητέρα που υιοθετεί τέκνο χορηγείται πλέον και στον θετό πατέρα κατ’ επιταγή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των φύλων, των αρχών του ενωσιακού δικαίου περί ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και της εναρμόνισης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η ρύθμιση εντάσσεται πλέον για λόγους συστηματικής ενότητας των ρυθμίσεων στο άρθρο 53 του Υ.Κ. και στο άρθρο 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. που ρυθμίζουν ζητήματα διευκολύνσεων υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.4590/2019 η παρ. 4 του άρθρου 52 του Υ.Κ. και η παρ. 4 του άρθρου 59 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. καταργούνται. Επιπλέον, η ίδια άδεια τριών (3) μηνών χορηγείται πλέον και στους ανάδοχους γονείς στο πλαίσιο εναρμόνισης των ρυθμίσεων του Υ.Κ. και του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. με τις διατάξεις του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις», καθώς και στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας κατά το άρθρο 1464 ΑΚ.
Κατόπιν εισαγωγής των ως άνω νέων διευκολύνσεων για υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις, με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 34 του νόμου τροποποιούνται οι ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και της παρ. 3 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. προκειμένου να προβλεφθεί η διαδικασία χορήγησης των νέων αδειών σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι (σχετικές και οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007, ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29-5-2008 και ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ. 34813/27-12-2013, ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ εγκύκλιοι). Ειδικότερα, εάν και οι 9 δύο γονείς είναι υπάλληλοι, η άδεια των τριών (3) μηνών χορηγείται εναλλακτικά είτε μόνο στον ένα γονέα υπάλληλο, ή και στους δύο από κοινού με κατανομή του τριμήνου μεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ όμως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται, ότι η ανωτέρω άδεια τριών (3) μηνών χορηγείται σε κάθε περίπτωση πριν από τη χορήγηση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και της παρ. 2 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (μειωμένο ωράριο ή 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου) και δεν είναι δυνατή η μετατροπή της σε μειωμένο ωράριο, κατ’ αναλογία με την άδεια μητρότητας, καθώς χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την υιοθεσία, την αναδοχή ή την γέννηση του τέκνου, κατά περίπτωση.

Β. Άδεια εξετάσεων

Με το άρθρο 35 του νόμου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 60 του Υ.Κ. και η παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και αυξάνεται το ανώτατο όριο των ημερών άδειας εξετάσεων που δικαιούνται οι υπάλληλοι. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Για κάθε ημέρα εξετάσεων δύναται να χορηγηθεί άδεια έως δύο (2) ημερών πριν ή κατά την ημέρα εξέτασης, σε καμία περίπτωση όμως δεν δύναται η χορηγούμενη άδεια εξετάσεων κατ’ έτος να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες. Η άδεια εξετάσεων δύναται να χορηγηθεί και μετά την ημέρα εξέτασης, εφόσον απαιτείται μετάβαση του υπαλλήλου σε άλλη πόλη. Με την ως άνω ρύθμιση αυξάνεται η άδεια εξετάσεων για τους μόνιμους υπαλλήλους και εξορθολογίζεται το καθεστώς της άδειας αυτής και για τους και για τους μόνιμους υπαλλήλους σε σχέση με αυτό των ΙΔΑΧ.

Γ. Άδεια ασθένειας τέκνων

Με το άρθρο 76 του νόμου αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και η παρ. 8 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., με τις οποίες προβλέπεται άδεια για υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ασθένειάς τους. Ειδικότερα, η εν λόγω άδεια εξακολουθεί να είναι τέσσερις (4) ημέρες για τους υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα και αυξάνεται για τους τρίτεκνους υπαλλήλους σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Επισημαίνεται, ότι δεδομένου ότι από τις εν λόγω διατάξεις δεν προβλέπεται επιμερισμός της άδειας αυτής σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια ασθένειας ανήλικων τέκνων αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα του κάθε γονέα – υπαλλήλου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /5/οικ.32342/19-12-2016 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93).