Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Οι σχολάρχες ιδιωτικών σχολείων κλείνουν την πόρτα του σχολείου τους σε παιδιά ΑΜΕΑ


Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε από τη στάση του Συνδέσμου Σχολαρχών των Ιδιωτικών Σχολείων που δεν επιθυμούν να εγγράφονται στα σχολεία τους παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Είναι γνωστές οι σκόπιμες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει κατά καιρούς στο Δημόσιο Σχολείο με στόχο τη συκοφάντηση και την υποβάθμισή του σε συνεργασία βέβαια με φορείς και κόμματα του νεοφιλελευθερισμού.

Σήμερα, όμως η άρνησή τους στη διάταξη του Υπουργείου Παιδείας η οποία ρυθμίζει συγκεκριμένα πως ''στα ιδιωτικά σχολεία δύνανται να εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία", αποκαλύπτει πως δεν διακατέχονται από καμία κοινωνική ευαισθησία. 

Η επιμονή των Σχολαρχών να κλείνουν την πόρτα του σχολείου τους σε συγκεκριμένες ''κατηγορίες'' μαθητών, φθάνει στα όρια του κοινωνικού ρατσισμού.

Παράλληλα, αναδεικνύει γι' άλλη μια φορά πως ο βασικός πυλώνας της Εκπαίδευσης και το σχολείο που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά είναι το Δημόσιο Σχολείο...