Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας και το Δ/ντη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής για το σχέδιο νόμου της Ειδικής Αγωγής»

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Παιδείας και το διευθυντή της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.

Οι απαντήσεις που έδωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στη σειρά των θεμάτων που τέθηκαν, συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
 • Το Υπουργείο βρίσκεται σε αναμονή επικαιροποίησης της απόφασης για την πραγματοποίηση διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή.
 • Για πρώτη φορά, μετά το 2009, πρόκειται να ανακοινωθεί φέτος η ίδρυση Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης. Σε πρώτο στάδιο η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα γίνει σε λειτουργικά κενά.
 • Θα απαλειφθεί από το νομοσχέδιο η ρύθμιση που προέβλεπε τη μετατροπή των Νοσοκομειακών Σχολείων σε Ειδικά.
 • Τα ΚΕΔΔΥ μπαίνουν υπό τον έλεγχο των Περιφερειών και των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός τόσο του αριθμού όσο και του χρονοδιαγράμματος καθώς και έλεγχος του περιεχομένου των γνωματεύσεων και να αποτρέπεται το φαινόμενο, μαθητές με βάση γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ να φοιτούν σε άλλη δομή από αυτή που κανονικά θα έπρεπε να φοιτούν.
 • Θα αλλάξει, εν μέρει, η ρύθμιση σχετικά με την παράλληλη στήριξη. Η πρόθεση που υπάρχει είναι να θεσμοθετηθεί μία παράλληλη στήριξη για κάθε τμήμα στο οποίο χρειάζεται. Αντίθετα, παραμένει, παρά την επιμονή της Δ.Ο.Ε., το σημείο που προβλέπει πως δε θα υπάρχει παράλληλη στήριξη όπου υπάρχει Τμήμα Ένταξης, εκτός των περιπτώσεων αισθητηριακών αναπηριών. Η εξαίρεση από τη ρύθμιση για παραμονή στην τάξη χωρίς υποστήριξη για διάστημα ίσο με το μισό του πρωινού ωραρίου θα επεκταθεί εκτός από το Νηπιαγωγείο, την Α' και Β' τάξη και στη Γ' τάξη.
 • Δεν πραγματοποιείται «σύσταση νέου Κλάδου» και ο προσδιορισμός ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50 θα υπάρχει για, καθαρά, λειτουργικούς λόγους. Ο κωδικός αυτός θα υπάρχει μόνο για το διάστημα που κάποιος υπηρετεί στην Ειδική Αγωγή. Δε θα υπάρξει κανένας «εγκλωβισμός» στην Ειδική ή στη Γενική Αγωγή και η υπηρεσιακή μετακίνηση μεταξύ τους θα είναι ελεύθερη.
 • Οι θέσεις της Ειδικής Αγωγής δε θα χαρακτηρίζονται με διαφορετικούς προσδιορισμούς (δηλαδή άλλες θέσεις ΠΕ 71 και άλλες ΠΕ 71.50) αλλά θα αναφέρονται ενιαία ως θέσεις στην Ειδική Αγωγή.
 • Η υποχρεωτική παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση που τοποθετείται θα είναι 2ετής και όχι 3ετης, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου.
 • Στη διαδικασία των μεταθέσεων δε θα προτάσσεται καμία «κατηγορία» εκπαιδευτικών. Οι μεταθέσεις θα πραγματοποιούνται με βάση τα κριτήρια που ισχύουν και στη Γενική Εκπαίδευση.
 • Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 61 και ΠΕ 71 θα προτάσσονται μόνο στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών και η μεταξύ τους κατάταξη θα γίνεται με βάση την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και την προϋπηρεσία τους. Οι υπόλοιποι θα μοριοδοτούνται με βάση τα προσόντα τους και την προϋπηρεσία τους. Η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων θα γίνεται με 4 και όχι με 3 μόρια, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου.
 • Η διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 16 για τους εκπαιδευτικούς ότι «δύνανται να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο και σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες άλλων σχολείων» θα αφαιρεθεί.

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε στη συνάντηση μια από τις βασικές προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής είναι η επίλυση του μεγάλου προβλήματος της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και αυτό της μεταφοράς των μαθητών. Απάντηση, φυσικά, σε αυτό δε δόθηκε αφού είναι σαφείς οι περιορισμοί που θέτει η εφαρμογή της πολιτικής των περικοπών που έχουν επιβάλει τα μνημόνια.

  Τα θέματα που τέθηκαν από το Δ.Σ. δεν απαντήθηκαν στο σύνολό τους. Εκτιμούμε ότι χρειάζεται εξαντλητική συζήτηση μέχρι τη στιγμή της κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή και είμαστε σε αναμονή της αποτύπωσης των δεσμεύσεων για αλλαγές προς θετική κατεύθυνση, στο τελικό κείμενο.

  Τέλος, καταγγέλλουμε την απαράδεκτη πρακτική του Προεδρείου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής να μην καλέσει στη διαδικασία της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε, τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ώστε να μπορέσουν να εκθέσουν τις απόψεις του χώρου της εκπαίδευσης για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε στη συνάντηση μια από τις βασικές προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής είναι η επίλυση του μεγάλου προβλήματος της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και αυτό της μεταφοράς των μαθητών. Απάντηση, φυσικά, σε αυτό δε δόθηκε αφού είναι σαφείς οι περιορισμοί που θέτει η εφαρμογή της πολιτικής των περικοπών που έχουν επιβάλει τα μνημόνια.
  Τα θέματα που τέθηκαν από το Δ.Σ. δεν απαντήθηκαν στο σύνολό τους. Εκτιμούμε ότι χρειάζεται εξαντλητική συζήτηση μέχρι τη στιγμή της κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή και είμαστε σε αναμονή της αποτύπωσης των δεσμεύσεων για αλλαγές προς θετική κατεύθυνση, στο τελικό κείμενο.
  Τέλος, καταγγέλλουμε την απαράδεκτη πρακτική του Προεδρείου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής να μην καλέσει στη διαδικασία της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε, τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ώστε να μπορέσουν να εκθέσουν τις απόψεις του χώρου της εκπαίδευσης για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Άρχισαν τα ''όργανα'' με τα σεμινάρια των διευθυντών για την Αξιολόγηση. . .

ΘΕΜΑ : «Κήρυξη 48ωρης απεργίας και 3ωρης στάσης εργασίας»               

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη του το έγγραφο του Αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Ν. Κυκλάδων με το οποίο στα « πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Επιμόρφωσης  Στελεχών Εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης-Μάρτιος-Απρίλιος 2014» καλεί τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων νήσου Θήρας και Ίου να συμμετέχουν σε διημερίδα, τη Δευτέρα 12 και Τρίτη 13 Μαΐου 2014 αφού «έχουν  προετοιμαστεί διαβάζοντας το Π.Δ. 152/ 5-11-2013 για την αξιολόγηση»
αποφασίζει τα παρακάτω

                 Καλεί τους Διευθυντές των σχολείων, που όπως όλος ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν δώσει και δίνουν τον αγώνα ενάντια στην εφαρμογή της αξιολόγησης - χειραγώγησης, να μην πάρουν μέρος στη διημερίδαδηλώνοντας με την αγωνιστική στάση τους την απόφαση του Κλάδου να βάλει φραγμό στους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και την προώθηση της εφαρμογής της αξιολόγησης - χειραγώγησης των ποσοστώσεων, της μισθολογικής - βαθμολογικής καθήλωσης και των απολύσεων.
  Για το σκοπό αυτό κηρύσσει 48ωρη απεργία τη Δευτέρα 12 και Τρίτη 13 Μαΐου 2014για τους Διευθυντές των σχολείων Θήρας και Ίου, ώστε να μη συμμετέχουν στη διημερίδα και 3ωρη στάση εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο διεξαγωγής της διημερίδας.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Παράσταση μνήμης από την Άλωση της Πόλης και τη Μάχη της Κρήτης


Tο εργαστήρι χορού ''ΧΟΡΟΣΠΙΤΟ'' παρουσιάζει την παράσταση: ''Μάης 1453.....Μάης 1941'' τo Σάββατο 10 Μαΐου και ώρα 20.00μ.μ στο Κινηματοθέατρο Αστόρια.  
Μια παράσταση μνήμης για την  Άλωση της Κωνσταντινούπολης και τη Μάχη της Κρήτης.
Τραγουδούν:
-Ζαχαρίας Καρούνης (ερμήνευσε στο Μεγάλο μας Τσίρκο τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη)
-Ειρήνη Δερέμπεη
-Γιώργος Μανωλάκης
-Συμμετέχουν οι μουσικοί:
-Στρατής Ψαραδέλλης (πολίτικη λύρα)
-Κάρολος Κουκλάκης (λαούτο)
-Βαγγέλης Καρίπης (κρουστά)
-Μιχάλης Σπυριδάκης (βιολί)
-Μανόλης Κανακάκης (κανονάκι)
-Νίκος Καλομοίρης(λύρα κρητική)
-Λευτέρης Κουμής (βιολί-κίσσαμος)
-Δημήτρης Χαρτζουλάκης(λαούτο)
Χορεύουν:
-Εργαστήρι χορού ''ΧΟΡΟΣΠΙΤΟ''
-Εργαστήρι ''ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ''
Τη Χορωδία διευθύνει ο Μιχάλης Στρουμπάκης

ΕΙΣΟΔΟΣ: 15 ευρώ (ενήλικες) , παιδικό: 5ευρώ(μέχρι 12 ετών)
Προπώληση: 12 ευρώ (δισκοπωλείο Αεράκης)