Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

655 σχολικές μονάδες με Τάξεις Υποδοχής: Τα 23 σχολεία του ν. Ηρακλείου με Τ.Υ. ΖΕΠMε απόφαση του Υπουργού Παιδείας 655 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντάχθηκαν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αρ. πρωτ. Φ1/63691/Δ1/13-04-2017(ΦΕΚ 1403/2017, τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Σε αυτές τις σχολικές μονάδες δύνανται λοιπόν  να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.  

Στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου τα σχολεία που δύναται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής για σχολικό έτος 2017-8 είναι τα παρακάτω: 

1. Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα

2. Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης Χερσονήσου

3. Δημοτικό Σχολείο 1ο Αρχανών 

4. Δημοτικό Σχολείο 2ο Αρχανών 

5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

6. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

7. 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

8. 24ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

9. 31ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

10. 39ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

11. 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

12. 49ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

13. 1ο Δημοτικό Σχολείο Λιμ. Χερσονήσου

14. 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιμ. Χερσονήσου

15. 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 

16. 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού

17. 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού

18. Δημοτικό Σχολείο Μοχού

19. 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαλλίων

20. Δημοτικό Σχολείο Πετροκεφαλίου

21. 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

22. 2ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

23. 3ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου