Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Συστάθηκαν οι 2.223 θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:Οι συστηνόμενες οργανικές θέσεις στην Κρήτη

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων Γαλλικής  Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τις θέσεις αυτές θα καλύψουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον τακτικό Π/Υ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΕΦ.19-210) και οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.  Με την κάλυψη των συστηνόμενων θέσεων από μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τη διάταξη του Ν. 4172/2013 (άρθρ.82 παρ. 11) καταργούνται ταυτόχρονα ισάριθμες κενωθείσες θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Οι Οργανικές Θέσεις που συστάθηκαν στην Κρήτη είναι οι παρακάτω
:


424 Προσλήψεις στα Τμήματα Υποδοχής: 12 προσλήψεις στο Ηράκλειο από τα 27 κενά


424 Προσλήψεις στα Τμήματα Υποδοχής ενώ τα αιτήματα ήταν 610 

12 Προσλήψεις στο Ηράκλειο από τα 27 κενά που υπάρχουν.

Τα ονόματα:

ΦΙΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΗΛΑΪΔΑΚΗ ΜΑΡΙΕΥΑ
ΑΣΔΡΕ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Επιτέλους: Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Με νέο τροποποιητικό  Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας, που θα ισχύει από το τρέχον σχολικό έτος,  αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 Α ́ 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α ́ 43, διόρθωση σφάλματος Α ́ 262), και προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην ως άνω περίπτωση α ́ ως εξής:
«α) Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ και οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμό- δια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια
(i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
(ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, (iii) την οργανικότητα,
(iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού,
(v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και
(vi) το υψόμετρο
Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται οι μονοθέσιες και οιδιθέσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων.»
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ ́ της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 (Α ́ 45) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α ́ 43, διόρθωση σφάλματος Α ́ 262) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολο- γίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα».

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Προσλήψεις 1037 εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στην Π.Ε.: προσλήψεις στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, Ονόματα και ειδικότητεςΠροσλήψεις 1037 εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου προσλήφθηκαν :

5 Δάσκαλοι
30 Γυμναστές
4 Θεατρολόγοι
8 Πληροφορικής
10 Μουσικής
3 Εικαστικοί
12 Αγγλικών

Τα ονόματα:
ΦΕΛΕΚΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΠΕ70
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
ΖΗΣΙΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ70
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ70
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΕ70
ΚΟΝΤΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ11
ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ11
ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΠΕ11
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΠΕ11
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ11
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΖΛΑΤΙΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ11
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΜΑΛΤΙΔΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ11
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΠΕ11
ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ-ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΤΖΙΟΥΜΕΡΚΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΕ11
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΧΡΟΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΔΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ11
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΠΕ32
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ32
ΛΑΓΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ32
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΠΕ06
ΣΚΛΙΒΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ06
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ06
ΣΑΚΚΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ06
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ06
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕ06
ΖΕΡΒΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΕ06
ΠΕΡΑΚΗ
ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ
ΠΕ06
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ06
ΒΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ06
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕ06
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ06
ΖΑΡΩΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΕ08
ΤΣΙΜΗΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ08
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΞΕΚΑΡΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ16.01
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΠΕ16.01
ΜΗΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΚΑΣΚΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ16.01
ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΚΟΠΑΡΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΠΛΑΒΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΠΕ16.01
ΑΥΓΕΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ20
ΡΟΝΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
ΚΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ19
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ20
ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ20
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΑΣΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20