Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Β1 επίπεδο στις Τ.Π.Ε.: Προθεσμίες και αιτήσεις συμμετοχής


Από σήμερα, Τετάρτη 29/03/2017 και μέχρι τη Πέμπτη 06/04/2017 στις 16:00, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 1η επιμορφωτική περίοδο Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Μάιος - Ιούνιος 2017) και
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο Τ.Π.Ε..

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Αίτημα της ΔΟΕ για διπλασιασμό μορίων των αναπλ. εκπαιδευτικών ειδ. αγωγής που έχουν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτες περιοχές, έπειτα από πρόταση της ΑΕΕΚΕ

Θέμα: Διπλασιασμός μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που έχουν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτες περιοχές. Ίση αντιμετώπιση όλων των αναπληρωτών στο δικαίωμα να δηλώσουν δυσπρόσιτα σχολεία.
   Κύριε Υπουργέ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013 τ.Α΄) ορίζεται ότι : «2.α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 128005/Δ2/8-8-2014-ΦΕΚ 2217/13-8-2014 τ.Β’,  με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», στο άρθρο 2, παρ.1 ορίζεται ότι: «Στους πίνακες κατάταξης Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ προηγούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, αντίστοιχα, κατατασσόμενοι μόνο βάσει της προϋπηρεσίας».
Σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν για τους υπόλοιπους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτα σχολεία και τα μόρια τους  διπλασιάζονται, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) οι συνάδελφοί μας αναπληρωτέςειδικής αγωγής κλάδων (ΠΕ61 και ΠΕ71) τυγχάνουν διαφορετικής, άνισης αντιμετώπισης. Η προϋπηρεσία που απέκτησαν υπηρετώντας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες δεν διπλασιάζεται για την κατάταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών κάτι που μέχρι την έκδοση της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης (2014) συνέβαινε.
Αυτό είναι απαράδεκτο αφού παραβιάζει τη βασική αρχή δικαίου της όμοιας μεταχείρισης των προσώπων που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Αναφερόμαστε στην ίση αντιμετώπιση των αναπληρωτών σε σχέση με τον διπλασιασμό μορίων δυσπρόσιτων περιοχών, κάτι βεβαίως που δεν ισχύει ούτε στη Γενική Αγωγή, όπου δεν έχουν όλοι οι αναπληρωτές το δικαίωμα να δηλώσουν δυσπρόσιτο, εξαιτίας του διαχωρισμού τους σε ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (εντός νομού). Συνεπώς, μιλάμε για ένα bonus μορίων που εξαρτάται από την τύχη και για καταστρατήγηση των πινάκων.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε θεωρεί πως επιβάλλεται να εκδοθεί άμεσα υπουργική απόφαση με την οποία θα υπολογίζεται ο διπλασιασμός των μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα της δήλωσης δυσπρόσιτων σε όλους τους αναπληρωτές  στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών.

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση για τη βαθμολογική κατάταξη των μόνιμων εκπαιδευτικών και τα ΜΚ των αναπληρωτών


Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη βαθμολογική τους κατάταξη, διαδικτυακή εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://srv1-dipe.ira.sch.gr/vathmoi  

Σημείωση: 

Η Κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών  στους βαθμούς γίνεται με βάση το Ν.1566/1985. Επίσης το 

βαθμολόγιο έχει αποσυνδεθεί από το μισθό, καθώς δεν εφαρμόστηκε στην πράξη και συνάμα πάγωσε

 το π.δ. της τιμωρητικής αξιολόγησης.Μισθολογικά Κλιμάκια αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου:
 Έχουν ξεκινήσει να αποδίδονται με αναδρομικότητα τα ΜΚ στους αναπληρωτές συναδέλφους- αρχικά στους ΠΔΕ- .Μέχρι αρχές Απρίλη γίνεται προσπάθεια να έχουν αποδοθεί σε όλους. Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν αιτηθει αναγνώριση προϋπηρεσίας από άλλους φορείς και για το λόγο αυτό θα καθυστερήσουν τα ΜΚ σε σχέση με των υπολοίπων!

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση από την ημερίδα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες: Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αιτήσεις


Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε ημερίδα  στην οποία:
  • Έγινε επιστημονική συζήτηση γύρω από τα θέματα ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον ρόλο και την απαραίτητη προετοιμασία των εκπαιδευτικών και
  • παρουσιάστηκε η νέα πράξη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην τάξη (http://e-pimorfosi.cti.gr
  • Συζητήθηκε, ειδικότερα, η Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.), το περιεχόμενο, το επιμορφωτικό υλικό και η μεθοδολογία υλοποίησής της, με εισηγητές τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου και με τη συμμετοχή ευρύτερα, των επιστημονικών ομάδων συγγραφής του υλικού.
Τα παραπάνω αποτελεί το πρώτο βήμα στην προετοιμασία των επιμορφωτών για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., που θα ξεκινήσει μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά.
Η ημερίδα βιντεοσκοπήθηκε και μεταδόθηκει on line μέσω του διαδικτύου, για τους επιμορφωτές σε όλη την Ελλάδα με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ερωτήσεων. 


Θέματα για εκπαιδευτικούς
Ε: Ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα ΤΠΕ επιπέδου Β1;
Α. Όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων με σχέση εργασίας που έχουν πιστοποίηση Α΄ επιπέδου. Η άσκηση διδακτικού έργου δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση στο Β1. Επομένως μπορούν να κάνουν αίτηση και αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί το τρέχον σχολικό έτος αλλά και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε άλλες δομές (διοικητικές, ΚΔΑΥΥ, Περιβαλλοντικά Κέντρα κ.ο.κ.)
Ε: Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των προγραμμάτων με το μεικτό μοντέλο [δηλ. συνεδρίες δια ζώσης + συνεδρίες εξ αποστάσεως] επιμόρφωσης;
Α: Αυτό το θέμα να μελετηθεί μόνο για ειδικές περιπτώσεις. Γενικά οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα γίνονται δια ζώσης.
Ε: Την τρέχουσα επιμορφωτική περίοδο τα μαθήματα θα γίνονται σε 6 εβδομάδες, δηλ. 2 τρίωρα ανά εβδομάδα. Μήπως είναι πολύ συμπιεσμένη η περίοδος επιμόρφωσης;
Α: Ειδικά για αυτή την επιμορφωτική περίοδο, και λόγω κάποιων καθυστερήσεων στην επίλυση γραφειοκρατικών ζητημάτων, αποφασίσαμε την πραγματοποίηση της περιόδου με 2 τρίωρα την εβδομάδα. Σε επόμενες περιόδους θα γίνεται ένα τρίωρο ανά εβδομάδα και η περίοδος θα εκτείνεται σε διάστημα 3 μηνών.
Ε: Πότε θα γίνουν προγράμματα πιστοποίησης Α΄ επιπέδου; Μήπως θα γίνουν και επιμορφώσεις Α΄ επιπέδου;
Α: Πιστοποίηση Α΄ επιπέδου προβλέπεται να γίνει το καλοκαίρι του 2017. Επιμορφωτικά προγράμματα Α΄ επιπέδου δεν θα γίνουν.
Ε: Οι πιστοποιήσεις τύπου ECDL θα ληφθούν υπόψη ως πιστοποίηση Α΄ επιπέδου;
Α: Όχι.
Ε: Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το Β΄ επίπεδο αλλά δεν πιστοποιήθηκαν, πότε θα έχουν αυτή τη δυνατότητα;
Α: Όταν πραγματοποιηθεί η 1η πιστοποίηση του Β2 επιπέδου, δηλ. περίπου τέλη του 2018.
E: Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το Β΄ επίπεδο αλλά δεν πιστοποιήθηκαν ή δεν το ολοκλήρωσαν με επιτυχία, θα μπορούν να κάνουν αίτηση για το Β1;
Α:  Όσοι δεν το ολοκλήρωσαν με επιτυχία θα μπορούν να κάνουν αίτηση στο Β1. Όσοι το παρακολούθησαν και δεν πιστοποιήθηκαν, όχι. Θα πρέπει να περιμένουν την πιστοποίηση Β2 [Σημ. eduportal: Βλέπε παραπάνω απάντηση].
Ε: Πόσες επιμορφωτικές περίοδοι προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου;
Α: Η 1η περίοδος Β1 Μάιος 2017- Τέλη Ιουνίου 2017 [6 εβδομάδες] με πιστοποίηση Α΄ επιπέδου το καλοκαίρι.
Η 2η περίοδος Β1 Φθινόπωρο 2017 [12 εβδομάδες]
Η 3η περίοδος Β1 Άνοιξη 2018 [12 εβδομάδες]
Η 4η περίοδος Β2 Φθινόπωρο 2018 [16 εβδομάδες] με πιστοποίηση Β1΄ και Β2΄ επιπέδου αμέσως μετά.
Επίσης υπάρχει προγραμματισμός για συνέχιση του προγράμματος, εφόσον εγκριθεί η πράξη, μέχρι το τέλος του 2021 [Σημ. eduportal: Με επιφύλαξη. Ίσως να αναφέρθηκε 2020].
Ε: Θα υπάρχουν υποχρεωτικές εργασίες για όσους θα παρακολουθήσουν το Β1; 
Θέματα για επιμορφωτές
Ε: Πότε θα ξεκινήσει η επιμόρφωση των υποψηφίων επιμορφωτών των άλλων ειδικοτήτων σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης;
Α: Υπολογίζουμε πως η επιμόρφωση των υποψηφίων επιμορφωτών σε ΠΑ.Κ.Ε. θα ξεκινήσει τέλη του 2017 – αρχές του 2018. Όμως οι 300 υποψήφιοι επιμορφωτές θα είναι σε ποσοστό 90% από τις νέες ειδικότητες και 10% από τις παλιές (κατά προσέγγιση)
Ε: Πόσοι επιμορφωτές επιτρέπεται να αναλάβουν ένα πρόγραμμα;
Α: Μέχρι 2 επιμορφωτές ανά πρόγραμμα.
Ε: Πόσα προγράμματα μπορεί να αναλάβει ένας επιμορφωτής;
Α: Αυτό εξαρτάται από την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που θα μας προσκομίσει. Εάν δεν αναφέρονται συγκεκριμένες ώρες ανά μήνα, τότε μπορεί να αναλάβει όσα προγράμματα μπορεί αρκεί να μην ξεπεράσει το ανώτατο όριο αμοιβής δημοσίου υπαλλήλου [… αυτό δεν το έχω πρόχειρο, θα δούμε ποιο είναι και σας πούμε…]
Ε: Μπορεί ένας επιμορφωτής να κάνει μάθημα σε συστάδα διαφορετική της ειδικότητάς του (ας πούμε σε περίπτωση δυστοκίας στελέχωσης ενός Κ.Σ.Ε. σε κάποια περιοχή);
Α: Όχι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση.
Ε: Δεδομένου πως αρκετοί επιμορφωτές είναι και διευθυντές σχολείων, άρα και συντονιστές Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης, μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιμορφωτές και συντονιστές σε διαφορετικά προγράμματα;
Α: Όχι, δεν μπορούν να έχουν διπλή ιδιότητα.
Ε: Τι θα γίνει με τις αμοιβές; Γιατί είναι κλιμακωτές και τόσο μειωμένες;
Α: Εξαιτίας νομοθετικού κενού, έπρεπε να στηριχθούμε σε κάποιο νομοθετικό κείμενο που καλύπτει την περίπτωση των αμοιβών των επιμορφωτών. Το μόνο κείμενο που κάλυπτε την περίπτωση ήταν μια ΚΥΑ, γνωστή και ως “ΚΥΑ Καρατζόλα” που προβλέπει κλιμακωτές αμοιβές ανάλογα με τα προσόντα κάθε επιμορφωτή ….. Πάντως κάνουμε ενέργειες για ενιαίες αμοιβές … Αν προκύψει στην πορεία αλλαγή τότε θα δούμε τι θα γίνει….
Ε: Οι επιμορφωτές που είναι συνταξιούχοι θα μπορούν να πάρουν επιμορφωτικά προγράμματα;
Α: Ένας νόμος του Μαρτίου του 2016 αναφέρει πως εάν συνταξιούχος του δημοσίου αναλάβει εργασία σε φορείς που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση – και το ΙΤΥΕ ανήκει σε αυτή την περίπτωση – τότε πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία και του κόβεται η σύνταξη για όσο διάστημα ασκεί την πρόσθετη εργασία!
[Σημ. eduportal: Ακούστηκαν παρεμβάσεις από το ακροατήριο πως υπάρχει γνωμοδοτικό έγγραφο που εξαιρεί συνταξιούχος που δεν ασκούν εργασία συστηματικά…]. … Τότε να εξετάσουμε την περίπτωση, παρακαλούμε, όποιους έχουν το σχετικό έγγραφο να μας ενημερώσουν για να το μελετήσουμε.
Ε: Τι θα γίνει στην περίπτωση που ένα Περιφερειακό Συμβούλιο ορίσει συγκεκριμένο αριθμό ωρών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου κι ένα άλλο διαφορετικό αριθμό ωρών ή όπως έγινε παλιότερα για τα στελέχη που δεν όριζε αριθμό ωρών;
Α: Εμείς ως φορέας υλοποίησης θα ακολουθήσουμε ό,τι γράφουν οι άδειες που θα μας προσκομίσετε και θα εξετάσουμε τους πιθανούς “κόφτες” ως προς το όριο αμοιβών ανά έτος ή ανά μήνα. Έχετε όμως δίκιο πως υπάρχει άνιση μεταχείριση και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το επισημάνουμε.
Ε: Θα μοριοδοτηθούμε επιτέλους για την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου; Γιατί, ενώ είμαστε επιμορφωτές Β΄ επιπέδου, μερικές φορές τα Περιφερειακά Συμβούλια δεν μας αναγνωρίζουν καν την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου! Κι έτσι συμβαίνει το περίεργο οι “μαθητές μας” να παίρνουν τη μοριοδότηση κι εμείς όχι, αν και παρακολουθήσαμε πολλαπλάσιες ώρες επιμόρφωσης!
Α: Η επιστημονική ομάδα του έργου θα προτείνει να γίνεται κλιμακωτά η μοριοδότηση, δηλ. Α΄επίπεδο, Β1, Β2, επιμορφωτές.
Ε: Θα υπάρχουν οδοιπορικά για μετακινήσεις των επιμορφωτών;
Α: Θα ισχύσει ό,τι ισχύει για τις μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων.
Ε: Οι συντελεστές του έργου θα υπογράψουν ξεχωριστές συμβάσεις, εάν π.χ. αναλάβουν 2 προγράμματα;
Α: Κάθε συντελεστής θα υπογράφει μια σύμβαση που θα περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα στα οποία εμπλέκεται.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Τρίτη 7 Μαρτίου στο Βόλο- Εκδήλωση με θέμα: «Εξελίξεις στις Εργασιακές Σχέσεις και στην Κοινωνική Ασφάλιση».


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Μαγνησίας διοργανώνουν εκδήλωση - συζήτηση με θέμα: «Εξελίξεις στις Εργασιακές Σχέσεις και στην Κοινωνική Ασφάλιση».
Εισηγητές:
§  Γιάννης Κουζής
§  Χρήστος Μπουρσανίδης
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τοποθετηθώ ως μέλος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 στο Εργατικό Κέντρο Βόλου (Μακρυνίτσας 38).