Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Για τις εγγραφές προνηπίων... του Γιώργου Δημητρακόπουλου


Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων Νηπιαγωγών για το αν ο γονέας μπορεί να επιλέξει τη φοίτηση του παιδιού του (προνήπιο, έτος γέννησης 2014) σε δομές του Δήμου στην περίπτωση που ο Δήμος έχει ενταχθεί στην υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων (184 Δήμοι της χώρας), η απάντηση είναι κατηγορηματικά ΟΧΙ. 
Σ’ αυτούς τους Δήμους η εγγραφή του προνηπίου στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική και η παράλειψη εκ μέρους του γονέα επιφέρει κυρώσεις, καθότι «όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα» (άρθρο 2, παρ. 3 του Ν. 1566/85). 
Είναι σαφές πως κυρώσεις θα έχουν και οι υπάλληλοι των Δήμων αν εγγράψουν προνήπιο στους Παιδικούς Σταθμούς (στην περίπτωση πάντα που ο Δήμος έχει υπαχθεί στην υποχρεωτική ένταξη των προνηπίων στα Νηπιαγωγεία). Στους υπόλοιπους 141 Δήμους της χώρας ο γονέας έχει τη δυνατότητα (όχι όμως την υποχρέωση) να εγγράψει το προνήπιο στο Νηπιαγωγείο. Ο αγώνας για την καθολική εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής συνεχίζεται…

Γιώργος Δημητρακόπουλος,
Δάσκαλος - Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Ορίσμενες αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για τις υποστηρικτικές δομές: Διδακτική ώρα παραμένει η ''ώρα σίτισης'', κατάργηση του ΠΔ152 για την ατομική αξιολόγηση, μείωση ωραρίου σε διευθυντές/υποδιευθυντές κ.ά.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τις υποστηρικτικές δομές της Εκπαίδευσης και με τίτλο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» προβλέπονται μεταξύ άλλων, κατάργηση του ΠΔ152/2013 για την ατομική αξιολόγηση, μείωση του διδακτικού ωραρίου των διευθυντών σχολικών μονάδων, για πρώτη φορά μείωση του διδακτικού ωραρίου των υποδιευθυντών, τοποθέτηση δεύτερου υποδιευθυντή ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό του σχολείου. Παράλληλα, η ώρα της σίτισης θα λογίζεται ως διδακτική ώρα και για το επόμενο σχολικό έτος.

Αναλυτικότερα:
·       Καταργείται το ΠΔ 152/2013 για την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού της τάξης και το ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του ν. 3848/2010.

·       Η πρώτη ώρα του Ολοήμερου προγράμματος μετονομάζεται από «Ώρα Σίτισης» σε «Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής». Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη ώρα του ωρολόγιου προγράμματος θα λογίζεται ως διδακτική ώρα και στο επόμενο σχολικό έτος.

13.20-14.00
40΄
1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής
14.00-14.15
15΄
Διάλειμμα
14.15-15.00
45΄
2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη - Προετοιμασία
15.00-15.15
15΄
Διάλειμμα
15.15-16.00
45΄
3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)
·       Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής:
I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.
II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.
ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
·       Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

·       Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές.

·       Ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής, αν στις σχολικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακοσίους εβδομήντα (270) μαθητές.

·       Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. 

·       Αυξάνεται κατά 20 ευρώ μεικτά το επίδομα θέσης στις/στους προϊσταμένες/προϊσταμένους των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

·       Όπου στις διατάξεις του ν. 1566/1985 και στις λοιπές διατάξεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται ο όρος «προσχολική αγωγή», αντικαθίσταται από τον όρο «προσχολική εκπαίδευση».

Είναι βέβαιο πως η κατάργηση του ΠΔ152/2013 για την ατομική αξιολόγηση-χειραγώγηση των ποσοστών και των απολύσεων είναι μια θετική εξέλιξη. Επίσης, στο θέμα της σίτισης πρέπει να σημειωθεί η παταγώδης ήττα (ξανά!) του παρωχημένου συνδικαλισμού,  εκείνων των παλαιοκομματικών παρατάξεων που έσπερναν τον πανικό στους συναδέλφους για αποχαρακτηρισμό της σίτισης από διδακτική ώρα και για χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, όμως, η εκπαιδευτική και συνδικαλιστική κοινότητα ώριμα, συλλογικά και δίχως τις μικροκομματικές αγκυλώσεις του παρελθόντος  θα πρέπει να συζητήσει, να αναστοχαστεί  και να συνδιαμορφώσει συγκεκριμένες θέσεις για τα κομβικά ζητήματα του νομοσχεδίου, όπως της αλλαγής φιλοσοφίας και τρόπου λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών, της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της διοικητικής αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης κ.ά.