Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την Ειδική Αγωγή που αφορά και τις 4.500 μόνιμες προσλήψεις: Από 8 έως 24 Μαΐου οι αιτήσεις


Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.
ΚΑΛΕΙ
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 και τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) της παρούσας, πρέπει:
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν τα σχετικά δικαιολογητικά υποβληθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της εμφανίζονται στη «Λίστα κτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.
ΙΙ. Να εκδώσουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη:

https://drive.google.com/file/d/10O2QvHwqTnw2ILCdHRXrY99o4El9OqQe/view

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Οι προτάσεις του ΚΙΝ(Δ)ΑΛ για την Εκπαίδευση: Καμία αναφορά σε διορισμούς, συντεχνία οι εκπαιδευτικοί, επαναφορά γραπτού διαγωνισμού και ατομικής αξιολόγησης


Από τις θέσεις που κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ για τη Δημόσια Εκπαίδευση και τα ζητήματα των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται η πλήρης ταύτιση σε αντίληψη και προτάσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Πιθανότατα, διαβάζοντας ο Κ. Μητσοτάκης τους βασικούς άξονες του ΚΙΝΑΛ για την Παιδεία, να μπερδεύτηκε πως επρόκειτο για τις θέσεις του κόμματός του.
Αναλυτικότερα, το κόμμα της κ. Γεννηματά δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά για την ανάγκη Μόνιμων Διορισμών στην Εκπαίδευση και προφανώς ούτε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σε αριθμό προσλήψεων και χρονοδιαγράμματος. Αντιθέτως, το μοναδικό σημείο που αναφέρει είναι η κατάργηση του νέου νόμου προσλήψεων-διορισμών και η θεσμοθέτηση του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Στην ουσία προτείνεται η επαναφορά του νόμου Διαμαντοπούλου του 2010 –που δεν εφαρμόστηκε ποτέ–, όπου η επιτυχία στον γραπτό διαγωνισμό αποτελούσε προϋπόθεση για να ενταχθείς στον πίνακα προσλήψεων-διορισμών και ακολούθως μετρούσαν τα υπόλοιπα κριτήρια. Μάλιστα, αναφέρει πως το «επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι κλειστό», δηλαδή αποκαλεί εμμέσως τους 25.000-30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που οργώνουν όλα αυτά τα χρόνια όλα τα σημεία της χώρας και στηρίζουν το Δημόσιο Σχολείο και τη μόρφωση των μαθητών, ως συντεχνία και κλειστό λόμπι.
Στις προτάσεις που κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ για την εκπαίδευση περιλαμβάνεται και η επαναθεσμοθέτηση της ατομικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προφανώς με το τιμωρητικό και αυταρχικό περιεχόμενο του Π.Δ. 152/2013 –απολύσεις, τσεκούρωμα μισθών κα κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων–, που είχαν ψηφίσει ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και δεν πρόλαβαν να εφαρμόσουν εκείνη την περίοδο.
Επίσης, άλλη μια ιδεολογική εμμονή και ταυτόχρονα άλλη μια πολιτική ταύτιση του ΚΙΝΑΛ και της ΝΔ είναι η ίδρυση και λειτουργία «Πρότυπων Σχολείων», υιοθετώντας πλήρως το νεοφιλελεύθερο εκπαιδευτικό μοντέλο. Κι αυτό διότι τα πρότυπα σχολεία χαρακτηρίζονται από έναν μαθητικό πληθυσμό, ο οποίος επιλέγεται με διάφορα κριτήρια, όπως για παράδειγμα οι εξετάσεις και κατά συνέπεια ευνοούν τη διαμόρφωση κοινωνικών ιεραρχήσεων και ανισοτήτων με κριτήρια που φαίνονται ουδέτερα, αλλά στην πραγματικότητα είναι απολύτως ταξικά.
Τέλος, η υποκρισία περισσεύει στην πρόταση του ΚΙΝΑΛ για σταδιακή εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς το κόμμα της κα. Γεννηματά ψήφισε ΟΧΙ στην θεσμοθέτηση του δίχρονου υποχρεωτικού Δημόσιου Νηπιαγωγείου και μάλλον αγνοούν πως το επόμενο σχολικό έτος θα εφαρμοστεί σε 298 δήμους από τους 323.
Από τις παραπάνω θέσεις του ΚΙΝΑΛ για το Δημόσιο Σχολείο και τον εκπαιδευτικό είναι σαφές πως η ηγετική ομάδα του κόμματος έχει επιλέξει τη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και αντίληψη για το πώς αντιλαμβάνεται το αξιακό σύστημα στην Εκπαίδευση, στη μόρφωση των μαθητών και το εργασιακό πλαίσιο των εκπαιδευτικών. Με λίγα λόγια, διαβάζοντας τις θέσεις του ΚΙΝΑΛ για την Παιδεία είναι σα να διαβάζεις το πρόγραμμα της ΝΔ και του Κ. Μητσοτάκη.
Και εύλογα προκύπτει η απορία αν τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΔΗ.ΣΥ εκπαιδευτικών, που συμμετέχουν και παρελαύνουν στα συνέδρια του κόμματος υιοθετούν και συμφωνούν με αυτές τις προτάσεις ή μήπως είναι εκείνοι που τις εισηγούνται κιόλας;

Γιώργος Μακράκης, Δάσκαλος
Αν. Γραμματέας της Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ
Εκλεγμένος με την Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση