Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Η καθημερινή συκοφάντηση του δημόσιου τομέα από πολιτικές δυνάμεις και συγκεκριμένα ΜΜΕ και η απάντηση με στοιχεία

Σε καθημερινή βάση, τα τελευταία χρόνια, οι πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούν το νεοφιλελευθερισμό επιδιώκουν να διαμορφώσουν στην ελληνική κοινή γνώμη την εικόνα ενός σπάταλου και διογκωμένου Δημόσιου Τομέα. Στοχεύουν στο  όνομα του «κοινωνικού αυτοματισμού» να λοιδορούν τον κοινωνικό και λειτουργικό ρόλο που επιτελούν βασικές δομές του Δημοσίου.
 Επιπλέον, ψεύδονται πως τάχα αυξάνεται ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, όταν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού γίνονται με το σταγονόμετρο και ειδικότερα σε σημαίνοντες τομείς του Δημοσίου, όπως η Εκπαίδευση στην οποία εδώ και 7 χρόνια έχει να πραγματοποιηθεί μόνιμος διορισμός –στην Ειδική Αγωγή…ποτέ!!!– με εξαίρεση τους τελευταίους επιτυχόντες- διοριστέους του ΑΣΕΠ 2008.
Η στρατηγική της απαξίωσης του δημοσίου, των δημόσιων κοινωνικών αγαθών και το έργο των δημόσιων υπαλλήλων ενισχύεται από συγκεκριμένα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις μόνο μέσα ενημέρωσης δεν έπρεπε να ονομάζονται. Αρκετοί «δημοσιογράφοι» με τη δυνατότητα που έχουν λόγω του «μικροφώνου» αραδιάζουν συχνά συκοφαντίες κατά των δημόσιων υπηρεσιών και καταθέτουν συνεχώς αιχμηρά σχόλια εναντίον των εργαζομένων στο δημόσιο και των δημόσιων υπηρεσιών.
Μια αποστομωτική απάντηση προς όλους τους υπερασπιστές του άκρατου νεοφιλελευθερισμού και των συστημικών μέσων ενημέρωσης ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα από την έρευνα της εφημερίδας «Le Parisien», όπου ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλων στη χώρα μας, ως ποσοστό επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού, είναι 7,9%, τελευταία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτελευταία στον κόσμο, με τελευταία την Ιαπωνία, που έχει 6,7%.Είναι βέβαιο πως οι δυνάμεις εκείνες, που ασπάζονται τα παραπάνω, δεν θα πτοηθούν από την πραγματικότητα των αριθμών και των στοιχείων, καθώς το ιδεολογικό τους όραμα είναι δραστική μείωση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, η περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας στο δημόσιο  και οι αθρόες απολύσεις.

Είναι αυτονόητο, όμως, πως και από τη δική μας μεριά, από τη μεριά των εργαζομένων δεν πρέπει να αφήνουμε αναπάντητη τη σπίλωση του έργου των δημοσιών υπαλλήλων και του επιτελικού ρόλου που οφείλει να διαδραματίζει ο Δημόσιος Τομέας στον κοινωνικό και οικονομικό πυλώνα της χώρας.
Είναι αναγκαίο να παλέψουμε για μαζικές προσλήψεις στο σύνολο του Δημόσιου Τομέα, με έμφαση στους τομέις της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.


Γιώργος Μακράκης,  

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ με την Ενωτική Αγωνιστική Εκ-Κίνηση στο Δημόσιο.


Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Ξεκινά η διαδικασία για τις αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών από το ΚΥΣΠΕ και απαλλαγή των Σχ. Επιτροπών από τον φόρο εισοδήματος

Τη Δευτέρα 24 Απριλίου και την Τρίτη 25 Απριλίου συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ για την εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης ξεκινώντας από τα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης:Απαλλάχθηκαν οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων  από τον φόρο εισοδήματος.
Η σχετική απόφαση:

Από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται: 
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 
β) η Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας,
ε) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α. Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει.
στ) Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. (Β.1 Επίπεδο)


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης των αιτήσεων των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα της 1ης επιμορφωτικής περιόδου για τις Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο).
Με τη χρήση των  των προσωπικών κωδικών και την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα του έργου http://e- pimorfosi.cti.gr/mis και επιλέγοντας «Αίτηση Επιμόρφωσης -> Υποβολή/Προβολή Αίτησης», είναι διαθέσιμο το αποτέλεσμα της κλήρωσης για κάθε εκπαιδευτικό που υπέβαλε αίτηση.
Υπενθυμίζεται πως ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων ήταν  15.773 για 5.281 θέσεις!