Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Η επέκταση του ολοήμερου στα ολιγοθέσια σχολεία από τις προτάσεις που ως ΑΕΕΚΕ είχαμε αναδείξει!

Στις 7 Φεβρουαρίου 2017 ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. καταθέσαμε δημόσια τις προτάσεις μας που θεωρούσαμε πως θα δώσουν πνοή και προοπτική στα Ολιγοθέσια Σχολεία, ώστε να αντιμετωπίζονται πλέον ως βασικός πυλώνας της ΔημόσιαςΕκπαίδευσης και όχι ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης.

Συγκεκριμένα, είχαμε προτείνει:

· Την ένταξη μαθημάτων που διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και την πρόσληψη συναδέλφων αυτών των γνωστικών αντικειμένων, όπως συμβαίνει και στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία.

· Τη λειτουργία ολοήμερων τμημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία και τον εμπλουτισμό τους με διδακτικά αντικείμενα που δεν διδάσκονται στην πρωινή ζώνη αυτών των σχολείων.

· Ειδικά βιβλία που να ανταποκρίνονται στις ιδιάζουσες εκπαιδευτικές συνθήκες και στα αναλυτικά προγράμματα αυτών των σχολείων.

· Αναγνώριση της ιδιομορφίας & δυναμικής, παράλληλα, των ολιγοθέσιων σχολείων και της ανάγκης παροχής κινήτρων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά.

· Την ενίσχυση των υποδομών και του σχολικού εξοπλισμού των ολιγοθέσιων σχολείων.

· Την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην ολιγοθέσια σχολική εκπαίδευση, καθώς δίνεται η δυνατότητα των εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας. Οι ΤΠΕ επίσης μπορούν διευκολύνουν θεαματικά και τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των ολιγοθέσιων σχολείων και της λοιπής εκπαιδευτικής κοινότητας

· Την εφαρμογή εκπαιδευτικών και καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούνται στα σχολεία της αστικής και ημιαστικής ζώνης.Οι ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για την επέκταση του θεσμού του ολοήμερου και στα ολιγοθέσια σχολεία αποδεικνύει πως με προτάσεις και αγώνες μπορούμε να πετύχουμε προοδευτικές αλλαγές στην κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του Δημόσιου Σχολείου.

Χρέος μας είναι να συνεχίσουμε τους αγώνες μας για την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που υπάρχουν και δεν έχουν λυθεί τόσα χρόνια με τις εφαρμοζόμενεςπολιτικές. Χρέος μας είναι να εντείνουμε τους αγώνες μας για την προάσπιση μεπροτάσεις και διεκδικήσεις για ένα Δημοκρατικό και Σύγχρονο Δημόσιο Σχολείο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου