Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Η πρόταση της Ενωτικής Αγωνιστικής Εκ-Κίνησης στην ΑΔΕΔΥ: 14χρονη Υποχρεωτική Δημόσια Εκπαίδευση-2χρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή


Η πρόταση της Ενωτικής Αγωνιστικής Εκ-Κίνησης στην ΑΔΕΔΥ
                      
                       Δεκατετράχρονη Υποχρεωτική Δημόσια Εκπαίδευση                                                                        
  Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή τις συζητήσεις που διεξάγονται για την  προσχολική αγωγή, επισημαίνει τα εξής:
Το εκπαιδευτικό, συνδικαλιστικό και μαθητικό κίνημα παλεύει διαχρονικά για τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή της ενιαίας 14χρονης Υποχρεωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά.
Ένα από τα κομβικά αιτήματα διεκδίκησης της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η καθιέρωση της 2χρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής. Μάλιστα, στο θεσμικό και νομικό πεδίο αναγράφονται τα παρακάτω:
1.         Η δίχρονη προσχολική αγωγή (υποχρεωτική για ορισμένες περιοχές της χώρας) προβλέπεται σε όλους τους νόμους – πλαίσιο για την εκπαίδευση. Από τον Νόμο 309/76, άρθρο 4 παρ. 2 και 3, ως τον Νόμο 1566/85 άρθρο 3 παρ. 3 και 4 που ισχύει μέχρι σήμερα.
2.         Με τον Νόμο 3815/06 η διετής προσχολική αγωγή, ύστερα από την πολυήμερη (42 ημέρες) απεργία των εκπαιδευτικών της ΠΕ, έγινε υποχρεωτική για ένα έτος, για τα παιδιά ηλικίας 5-6 χρονών, με προοπτική να επεκταθεί και στα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών.
Επιπλέον, στο παιδαγωγικό και επιστημονικό συγκείμενο πρέπει να επισημανθούν τα παρακάτω:
·         Η αλληλεπίδραση των προνηπίων (4-5) με τα νήπια (5-6) συμβάλλει στη κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη και των δύο ομάδων.
·         Στο Δημόσια Νηπιαγωγείο εφαρμόζονται οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, οι οποίοι είναι προαπαιτούμενοι για την ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο.
·         Το Νηπιαγωγείο είναι το ιδανικότερο πλαίσιο προαγωγής των κοινωνικών δεξιοτήτων και της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Ειδικότερα, το διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον είναι ανοικτό και ευέλικτο, ευνοεί την αυτονομία των παιδιών και προωθεί τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.
·         Στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο υπάρχουν δομές για υποστήριξη παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), όπως τα τμήματα ένταξης και η παράλληλη στήριξη. Στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο γίνονται εξατομικευμένα προγράμματα για παιδιά με δυσκολίες κοινωνικό-συναισθηματικές και μαθησιακές υποστηριζόμενα από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.
Με βάση τα παραπάνω:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  στηρίζει και διεκδικεί ενιαία 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, σε ένα αναβαθμισμένο Δημόσιο και Δωρεάν σχολείο.
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν άμεσα να προχωρήσουν στη θεσμοθέτηση της ενιαίας 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες αίθουσες και διορίζοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται, για αυτό.
Παράλληλα, η κυβέρνηση και οι Δήμοι της χώρας οφείλουν όχι μόνο να διασφαλίσουν  όλες τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς αλλά και να τις αυξήσουν και ταυτόχρονα  να αναβαθμίσουν τις υλικοτεχνικές υποδομές,  έτσι ώστε  οι παιδικοί σταθμοί να είναι σε θέση  απορροφούν όλα τα βρέφη και παιδιά ηλικίας 0-4 ετών. Επιπλέον, θα πρέπει να καταργηθούν  τα τροφεία προκειμένου να μην επιβαρύνεται η ελληνική οικογένεια.

 Από την Ενωτική Αγωνιστική Εκ-Κίνηση (ΕΑΚ-ΑΕΕΚΕ)
Μπάμπης Λυμπεράς
Γιώργος Μακράκης
Γιώργος Πετρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου