Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Ενημερωτικό από τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, Καψαλάκη Ζ.-Αξιολόγηση, Παραιτήσεις και Μεταθέσεις)!

Αρκετά τα οργανικά κενά στο Ηράκλειο σε δασκάλους και νηπιαγωγούς
Αρκετά είναι τα οργανικά κενά δασκάλων και νηπιαγωγών στο Ηράκλειο, μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων... Λιγοστός είναι ο αριθμός των δασκάλων που οι αιτήσεις τους ικανοποιήθηκαν (24%), ικανοποιητικός των νηπιαγωγών (44%) και μονοψήφιος των συναδέλφων ειδικοτήτων. Τη φετινή χρονιά (2012) υποβλήθηκαν  συνολικά 8813 αιτήσεις μετάθεσης. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν ανέρχεται στις 2143 ποσοστό 24,32%.
Στο Ηράκλειο οι μεταθέσεις είχαν την ακόλουθη πορεία:
•Δάσκαλοι: Έφυγαν 29  - Ήλθαν 27 – Υπάρχουν ακόμα 40 οργανικά κενά – Τα λειτουργικά κενά για τη νέα σχολική χρονιά υπολογίζονται στα 320.
•Νηπιαγωγοί: Έφυγαν 36  - Ήλθαν 6 – Υπάρχουν ακόμα 50 οργανικά κενά – Τα λειτουργικά κενά για τη νέα σχολική χρονιά υπολογίζονται στα 160.
•Αγγλικής: Έφυγαν 0  - Ήλθαν 1 – Υπάρχουν ακόμα 9 οργανικά κενά – Τα λειτουργικά κενά για τη νέα σχολική χρονιά υπολογίζονται στα 50.
•Γυμναστές: Έφυγαν 9  - Ήλθαν 0 – Υπάρχουν ακόμα 9 υπεράριθμοι – Τα λειτουργικά κενά για τη νέα σχολική χρονιά υπολογίζονται στα 100.
•Μουσικοί: Έφυγαν 0  - Ήλθαν 0 – Υπάρχουν ακόμα 5 οργανικά κενά – Τα λειτουργικά κενά για τη νέα σχολική χρονιά υπολογίζονται στα 50.
Τι έδειξαν οι μεταθέσεις στους άλλους νομούς της Κρήτης:
Λασίθι:
•Δάσκαλοι: Έφυγαν 42  - Ήλθαν 8.
•Νηπιαγωγοί: Έφυγαν 36  - Ήλθαν 3
•Αγγλικής: Έφυγαν 1  - Ήλθαν 0
•Γυμναστές: Έφυγαν 0  - Ήλθαν 0
•Μουσικοί: Έφυγαν 1  - Ήλθαν 0
Ρέθυμνο:
•Δάσκαλοι: Έφυγαν 20  - Ήλθαν 25.
•Νηπιαγωγοί: Έφυγαν 11  - Ήλθαν 15
•Αγγλικής: Έφυγαν 1  - Ήλθαν 0
•Γυμναστές: Έφυγαν 4  - Ήλθαν 0
•Μουσικοί: Έφυγαν 1  - Ήλθαν 0
Χανιά:
•Δάσκαλοι: Έφυγαν 38  - Ήλθαν 35.
•Νηπιαγωγοί: Έφυγαν 23  - Ήλθαν 5
•Αγγλικής: Έφυγαν 0  - Ήλθαν 1
•Γυμναστές: Έφυγαν 1  - Ήλθαν 0
•Μουσικοί: Έφυγαν 1  - Ήλθαν 0


 ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΌ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
1ΑΓΑΠΗΤΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
2ΑΛΕΞΕΛΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
3ΑΝΔΡΙΩΤΗΑΘΗΝΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
4ΑΝΤΩΝΑΚΗΒΑΡΒΑΡΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
5ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΜΙΛΤΩ-ΑΝΝΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
6ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΘΕΩΝΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
7ΒΕΡΔΙΝΟΓΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
8ΒΗΤΤΑΔΑΦΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
9ΒΛΑΧΟΥΖΩΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
10ΓΑΡΕΙΟΥΣΤΑΜΑΤΙΝΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
11ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
12ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
13ΓΥΠΑΡΑΚΗΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
14ΓΥΠΑΡΗΣΤΥΛΙΑΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
15ΔΑΒΟΡΑΚΑΛΛΙΟΠΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
16ΔΗΜΑΚΟΥΓΕΩΡΓΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
17ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
18ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
19ΔΟΥΦΑΑΦΡΟΔΙΤΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
20ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΟΛΓΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
21ΔΡΟΥΛΙΑΑΝΔΡΙΑΝΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
22ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΙΩΑΝΝΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
23ΖΟΥΡΟΥΗΛΕΚΤΡΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
24ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΕΙΡΗΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
25ΚΑΖΑΝΑΡΑΚΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
26ΚΑΨΙΜΑΛΗΖΑΦΕΙΡΩΔΑΣΚΑΛΟΙ
27ΚΕΦΑΛΑΕΛΠΙΔΑ-ΜΑΡΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
28ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΕΛΑΧΑΪΔΩΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
29ΚΟΦΙΤΣΑΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
30ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΕΥΤΥΧΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
31ΛΑΒΔΑΘΕΚΛΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
32ΛΙΑΜΠΟΤΗΕΛΕΝΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
33ΛΟΥΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
34ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΕΙΡΗΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
35ΜΑΡΚΟΥΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
36ΜΟΣΙΟΥΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
37ΜΠΑΡΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
38ΜΠΕΘΑΝΗΜΑΡΙΝΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
39ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΖΑΦΕΙΡΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
40ΞΕΣΦΙΓΚΟΥΛΗΔΗΜΗΤΡΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
41ΟΥΖΟΥΝ-ΠΛΟΥΜΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥΑΝΑΤΟΛΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
43ΠΑΝΩΡΗΑΘΑΝΑΣΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
44ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΔΑΝΑΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
45ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΕΛΕΝΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
46ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΜΑΡΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
47ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
48ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥΠΑΡΘΕΝΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
49ΠΟΛΙΤΗΜΑΡΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
50ΣΑΜΑΡΙΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
51ΣΑΜΟΥΤΙΑΝΜΑΡΓΑΡΙΤΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
52ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙ 
53ΣΚΑΡΠΟΥΔΑΦΝΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
54ΣΟΥΡΛΑΜΤΑΑΝΘΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
55ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΘΗΝΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
56ΣΠΥΡΟΥΘΕΟΔΩΡΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
57ΤΑΡΛΑΕΥΘΥΜΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
58ΤΖΑΤΖΙΟΥΚΥΡΙΑΚΗΔΑΣΚΑΛΟΙ 
59ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΕΙΡΗΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
60ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
61ΤΣΕΛΙΓΚΑΜΑΡΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
62ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙ
63ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥΜΑΡΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
64ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΜΗΤΡΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
65ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΠΑΣΧΑΛΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
66ΨΥΧΟΓΙΟΥΕΛΕΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
    
    
 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
1ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
2ΑΝΔΡΙΩΤΗΑΘΗΝΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
3ΑΥΓΟΥΣΤΗΜΑΡΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
4ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΦΩΤΕΙΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
5ΒΥΖΙΗΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙ
6ΓΥΠΑΡΑΚΗΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
7ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΑΣΚΑΛΟΙ
8ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΔΙΟΝΥΣΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
9ΖΗΣΗΓΕΩΡΓΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
10ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
11ΚΑΛΟΥΣΗΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
12ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
13ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
14ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
15ΚΙΛΙΚΗΧΡΥΣΑΥΓΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
16ΚΛΑΔΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
17ΛΙΑΓΚΑΙΩΑΝΝΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
18ΛΙΟΥΠΑΑΝΝΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
19ΜΑΡΣΕΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΝΑΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
20ΜΠΑΓΙΟΥΡΟΥΚΗΕΙΡΗΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
21ΜΠΙΤΣΩΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
22ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
23ΜΥΛΩΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
24ΝΤΑΛΛΑΜΑΡΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
25ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
26ΠΑΓΚΑΚΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ
27ΣΑΡΙΔΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
28ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΑΣΚΑΛΟΙ
29ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΑΓΓΛΙΚΗΣ
30ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣΔΑΣΚΑΛΟΙ
31ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
32ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΕΙΡΗΝΗΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
33ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΔΑΣΚΑΛΟΙ
34ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΜΗΛΙΑΔΑΣΚΑΛΟΙ

Συνάδελφοι
Για πρώτη φορά φέτος ανακοινώνονται μεταθέσεις, χωρίς να ξέρουμε πόσα σχολεία καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν και σε πόσα αυξήθηκαν οι οργανικές. Αυτό συνάδελφοι είναι ύποπτο και το κάνει ακόμα πιο ύποπτο το γεγονός, ότι οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν μετά τις εκλογές, σε συνεργασία υπουργείου με περιφερειακούς δ/ντές εκπ/σης.Έρχεται η αξιολόγηση… Έρχονται και απολύσεις…
Νυχτερινή τροπολογία κατέθεσε η μνημονιακή κυβέρνηση του τόπου στις 30 Μαρτίου στη Βουλή και σύμφωνα με την οποία το υπουργείο παιδείας προχωρεί στην έκδοση Π. Δ. για την αξιολόγηση το καλοκαίρι, εποχή που τα σχολεία θα είναι κλειστά.
Το κείμενο της τροπολογίας αναφέρει:
«Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Για την έκδοση Π.∆τος δίνεται χρονικό περιθώριο τεσσάρων µηνών (σ.σ. µέχρι αρχές Αυγούστου, όταν τα σχολεία είναι κλειστά): Ιδού, η σχετική διάταξη: «Με Π.∆. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δηµόσιας ΠΕ και ∆.Ε., καθώς και η βαρύτητα των επιµέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Το Π.∆. εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής εφαρµόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας Π.Ε και ∆.Ε. οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του Ν. 4024/11».
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι βιαστικές κινήσεις των εδώ εκπροσώπων της τρόικας σκοπεύουν στην υλοποίηση του στόχου που έχει θέσει το κάθε υπουργείο για απολύσεις 3%. Και αυτές οι απολύσεις θα γίνουν μέσα από την αξιολόγηση. Είμαι σίγουρος ότι ο κλάδος θα αποτρέψει κάθε είδους αξιολόγηση που θα οδηγήσει σε απολύσεις εκπαιδευτικών, που θα φέρει χειραγώγηση και εξάρτηση όλων μας  και που θα φρενάρει τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Παραιτήσεις προς το χειρότερο…
Με αιφνιδιαστική τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί ακόμη περισσότερο το αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων να παραιτούνται όταν οι ίδιοι κρίνουν ότι είναι ώριμο γι’ αυτούς. Έτσι, με την απαράδεκτη τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο παιδείας στις 30 Μαρτίου στη Βουλή, περιορίζεται ο δικαίωμα παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης μόνο σε δέκα (10) ημέρες (1 – 10 Ιουλίου) και καταργείται μόνο για τους εκπαιδευτικούς το λεγόμενο «άπρακτο δίμηνο» για την οριστική συνταξιοδότηση που ισχύει στο Δημόσιο. Επιπλέον προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι ο εκπαιδευτικός που παραιτείται το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου αν δεν υποβάλλει και δεύτερη αίτηση παραίτησης απολύεται το αργότερο έως τις 10 Αυγούστου του ίδιου έτους. Το μέτρο αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών μιας και οι εκπαιδευτικοί διορίζονταν πάντα κυρίως το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.
Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά μας να φεύγουμε από την υπηρεσία μάς καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, όποτε εμείς το κρίνουμε σκόπιμο, όπως ισχύει με όλους τους δημοσίους υπαλλήλους σήμερα.

Ευχές…
Στις Άγιες μέρες που έρχονται εύχομαι…
Υγεία πάνω απ΄ όλα και δύναμη στη ζωή και στο έργο όλων μας!
Καλή Ανάσταση συνάδελφοι!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς             
 Ζαχαρίας Καψαλάκης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου