Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Τελικά οι συνάδελφοι εξέφρασαν γνώμη… μια προδιαγεγραμμένη ήττα της «ετερόκλητης συμμαχίας» στη ΔΟΕ ! ! !

Η ετερόκλητη σύμπραξη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας ( ΔΑΚΕ, ΔΗ.ΣΥ.-ΠΑΣΚ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΛΑΕ) σχετικά με το ζήτημα του γνωμοδοτικού πρακτικού των συλλόγων διδασκόντων βρίσκεται σήμερα σε δύσκολη θέση , καθώς απεδείχθη πως η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων δεν ακολούθησε τη χρόνια στρατηγική επιλογή των συστημικών-κομματικών παρατάξεων. 

Η πλειονότητα της εκπαιδευτικής βάσης δεν ακολούθησε το παγιωμένο σύστημα αδιαφάνειας, συνδιαλλαγής και πελατειακού συστήματος, που λειτούργησε αποτελεσματικά τα προηγούμενα χρόνια. Οι μαρτυρίες και τα περιστατικά αδικιών που συνέβησαν κατά το παρελθόν στις αμαρτωλές συνεντεύξεις είναι πολλές. 

Σήμερα, η πλειοψηφία στη ΔΟΕ μας διδάσκει πως ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να αποτυπώσει άποψη και γνώμη για τον υποψήφιο ή υποψήφιους διευθυντές, αλλά ο αιρετός εκπρόσωπος μπορεί να βαθμολογήσει τον εκάστοτε υποψήφιο. Δηλαδή, η βαθμολόγηση της συνέντευξης των είκοσι (20’) λεπτών είναι εφικτή, αξιοκρατική και δημοκρατική κατάκτηση του Κλάδου, ενώ η αποτύπωση της γνώμης των συναδέλφων  που ζουν καθημερινά στη σχολική μονάδα με τους υποψήφιους διευθυντές δεν μπορεί να αποτελεί συλλογική δημοκρατική έκφραση. 

Σήμερα, η πλειοψηφία στη ΔΟΕ σκόπιμα, ακόμη και στο ζήτημα της εκπαιδευτικής διοίκησης, δεν καταθέτει καμία πρόταση. Λογικά θεωρούν πως η ένδεια προτάσεων και θέσεων είναι το συνδικαλιστικό τους όπλο.
Συνεπώς, ήταν προδιαγεγραμμένο πως οι εκπαιδευτικοί της πράξης δεν θα ακολουθούσαν τις πολιτικές σκοπιμότητες και τις αδυναμίες των κομματικών συνδικαλιστικών παρατάξεων.

Από την άλλη μεριά ούτε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, καθώς οι αναπληρωτές συνάδελφοι δεν συμμετείχαν στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων για να εκφράσουν τη δική τους άποψη. 
Ο αποκλεισμός των αναπληρωτών σημαίνει απαξίωση και δημοκρατικό έλλειμμα. Συνάμα, έστω και αυτή η άποψη των συναδέλφων δεν είναι δεσμευτική για τα υπηρεσιακά συμβούλια παρά μόνο γνωμοδοτική, όπως  και ο τρόπος συμπλήρωσης και οι άξονες που θέτει το πρακτικό δεν κατοχυρώνει μια συνολική και ποιοτική συναντίληψη των εκπαιδευτικών για τους υποψήφιους διευθυντές.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου