Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση :Ενημέρωση για τη συνάντηση της ΑΔΕΔΥ με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης της κα. Όλγας Γεροβασίλη, έπειτα από σχετικό αίτημα της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση διά των εκπροσώπων της έθεσε όλα τα σημαίνοντα ζητήματα που απασχολούν το δημόσιο τομέα και τους εργαζομένους.

Προσλήψεις στο Δημόσιο:  Επισημάναμε τη συρρίκνωση των δομών του Δημόσιου Τομέα και του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων στα μνημονιακά χρόνια. Συγκεκριμένα, από το 2009 μέχρι σήμερα ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων έχει μειωθεί κατά 130.000 –σήμερα εργάζονται περίπου 560.000 στο Δημόσιο-. Απαιτήσαμε την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού  ειδικότερα στους ευαίσθητους τομείς της Παιδείας και στην Υγείας. Αγωνιζόμαστε για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Δημόσιο με το απαραίτητο προσωπικό και όλες εκείνες τις δομές που θα καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών.

Συμβασιούχοι: Τονίσαμε πως οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με συμβάσεις αλλά εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται στο κατώτατο κατώφλι των σχέσεων εργασίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια, υπό προϋποθέσεις που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης αξιοποιώντας και την εμπειρία από παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ενταχθούν ως μόνιμο προσωπικό. Είμαστε υπέρμαχοι της μίας, μόνιμης και σταθερής σχέσης εργασίας με το Δημόσιο με την παράλληλη κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας και φυσικά των εργολαβιών.

Μισθολόγιο: Υπογραμμίσαμε τους χαμηλότατους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικότερα των νέων εργαζομένων που διαθέτουν και αυξημένα προσόντα, λόγω των διαχρονικών μειώσεων που υπέστησαν από τις μνημονιακές πολιτικές. Απαιτείται το ξεπάγωμα του μισθολογίου για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.

Κινητικότητα: Ξεκαθαρίσαμε πως στο πλαίσιο της κινητικότητας στους οργανισμούς και τους φορείς του δημοσίου, που βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης, συμφωνούμε μονάχα με την εθελοντική αποδοχή από πλευράς των εργαζομένων. Θα είμαστε απέναντι σε πρακτικές υποχρεωτικής κινητικότητας.

Επιπλέον, τονίσαμε την ανάγκη καθιέρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και για μισθολογικά ζητήματα και στηλιτεύσαμε την κατάργηση συμμετοχής των εργαζομένων σε όργανα συνδιοίκησης, καθώς θεωρούμε, πως παρ’ όλα τα προβλήματα, είναι απαραίτητη για την εμπέδωση της διαφάνειας και της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα.
Τέλος, αναφερθήκαμε στην ανάγκη για  Ισχυρό  και Σύγχρονο Δημόσιο που θα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και σταθερής εργασίας και παράλληλα θα προστατεύει τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Από την πλευρά της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα. Όλγας Γεροβασίλη δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις στα ζητήματα που έθεσαν τα μέλη της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ.

Όσον αφορά τις προσλήψεις ανέφερε πως τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε αποψίλωση του Δημόσιου Τομέα και ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διορισμούς με βάση τις δεσμεύσεις του Μνημονίου και τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας.
Συγκεκριμένα:
Ø  Το 2016 πραγματοποιήθηκαν περίπου 7.000 περίπου διορισμοί (δικαστήρια, ΑΣΕΠ 1998, ΑΣΕΠ 2008, Υγεία κ.ά.).
Ø  Το 2017 προβλέπονται να πραγματωθούν 2.500 προσλήψεις με βάση το 1/4 (1 πρόσληψη – 4 αποχωρήσεις). Επίσης, στις 2.500 δε λογίζονται πιθανές προσλήψεις έπειτα από δικαστικές αποφάσεις. Επιπλέον, η Υπουργός ανέφερε πως γίνονται προσπάθειες για περισσότερες προσλήψεις ειδικότερα σε δομές που απαιτούνται προσωπικό, όπως η Δημόσια Εκπαίδευση.
Ø  Το 2018 προβλέπεται το  μέτρο 1/3.
      Για το ζήτημα των συμβασιούχων ανέφερε πως υπάρχει έτοιμη τροπολογία, η οποία θα δίνει παράταση στους εργαζομένους συμβασιούχους των ΟΤΑ και θα πραγματωθεί κανονικά η πληρωμή τους. Ξεκαθάρισε πως δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν συμβασιούχοι χωρίς διαδικασία ΑΣΕΠ και για το λόγο αυτό, όσοι εργαζόμενοι υπηρετούν όλα αυτά τα χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  θα προβλέπεται μοριοδότηση της προϋπηρεσίας.

Για το θέμα της κινητικότητας δεσμεύτηκε πως η όλη διαδικασία αφορά μονάχα την εθελοντική επιλογή από πλευράς των εργαζομένων και πως δεν υπάρχει στόχος για μείωση των θέσεων εργασίας, αλλά λελογισμένη αύξησή τους ανάλογα με τις ανάγκες που θα καταγραφούν από τους οργανισμούς και τους φορείς του δημοσίου.

Ακόμη, αναφέρθηκε στο Μητρώο Στελεχών όπου έχουν κατατεθεί γύρω στις 4.000 εγγραφές. Το μητρώο αυτό θα αποτελεί τη δεξαμενή επιλογής στελεχών δημόσιας διοίκησης σε οργανισμούς και υπηρεσίας. Μάλιστα, επισήμανε πως σε ορισμένες θέσεις διοικήσεων θα μπορούν να γίνονται αιτήσεις και από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, για τις κρίσεις των γενικών διευθυντών σε οργανισμούς, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις, υπογράμμισε πως έχει συγκροτηθεί το συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων και η διαδικασία θα προχωρήσει αμέσως μετά την κατάθεση των οργανογραμάτων και η περιγραφή θέσεων. Υπάρχει δε καταληκτική προθεσμία για την κατάθεσή τους την 13ή Φεβρουαρίου.

Επιπρόσθετα, επισήμανε πως στόχος του Υπουργείου είναι η αποκατάσταση της εικόνας του δημοσίου από την ελληνική κοινωνία, η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της μείωσης του κόστους λειτουργίας του δημόσιου τομέα μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος, καυτηρίασε τις πρακτικές ορισμένων Μ.Μ.Ε που επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό μέσω των επιθέσεων στο δημόσιο.

Ως Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση με συνέπεια κι ευθύνη συνεχίζουμε να παλεύουμε για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των δημόσιων υπαλλήλων και με όπλο τις προτάσεις και τους αγώνες μας εργαζόμαστε για την ποιοτική αναβάθμιση και ισχυροποίηση του Δημόσιου Τομέα.

Ως Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση στεκόμαστε απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδηγούν στη συρρίκνωση του δημοσίου και των δομών του λεγόμενου κοινωνικού κράτους. Με σταθερό αγωνιστικό και προοδευτικό προσανατολισμό μαχόμαστε για την απαλλαγή των πολιτικών λιτότητας που έχουν ως αποτέλεσμα τη φτώχεια, την ανεργία και τη φυγή των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου