Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Συστάθηκαν οι 2.223 θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:Οι συστηνόμενες οργανικές θέσεις στην Κρήτη

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων Γαλλικής  Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τις θέσεις αυτές θα καλύψουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον τακτικό Π/Υ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΕΦ.19-210) και οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.  Με την κάλυψη των συστηνόμενων θέσεων από μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τη διάταξη του Ν. 4172/2013 (άρθρ.82 παρ. 11) καταργούνται ταυτόχρονα ισάριθμες κενωθείσες θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Οι Οργανικές Θέσεις που συστάθηκαν στην Κρήτη είναι οι παρακάτω
:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου